Ytrengöringsmedel, lathund och pH värden

Lathund med produkt och egenskap.

Y t r e n g ö r i n g s m e d e l                           Alkaliska medel pH 11 – 14
BPS7100 kraftigt förorenade feta och oljehaltiga fasad & takytor, frätande

7102 feta och oljehaltiga fasad & takytor

7103 samma som BPS 7102 men förtjockad, extra lämplig för putsad fasad

7112 alg och annan påväxt

TCS 25 inbränd sot , olja, fet smuts, avföring, blod, äggviteämnen

RENO 12 alkaliskt; avföring, blod, äggviteämnen, proteiner, fågelspillning, fett,olja, sot

RENO 14 högalk; -”- , olja från verkstadsgolv, kåda från metall, tjära, frätande

 


Lätt alkaliskt -”- pH 9,5 – 10,5
1110 Fordonstvätt Miljö, fordon, löser olje- och fettbundna föroreningar

7111 alger, mögel, svamp och annan påväxt

7425 miljöanpassad oljelösare, oljespill, tjära


Neutralt -”- pH 6 – 8
2301 Luktsaneringsmedel TCS BIO-ONE

2401 Luktsaneringsmedel, svag limedoft

 


Surt -”- pH 0,1 – 5
7300 tegel och granittvätt, rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader

7315 surt neutraliseringsmedel inför ommåln. efter anv. av högalk. produkter

7317 borttagning av överflödiga kalk, bruk och betongrester, mycket surt medel

7319 borttagning av silikonbeläggningar och silikonrester

7320 sot och trafiksmuts från aluminium

TCS BETO rost/ kalk/betning av metall och betonggolv

BETO GEL rost/ kalk/betning av metall och betonggolv, längre verkningstid

METO metalloxider-salter, rost, urin, silikater, kiselföroreningar, koppar, mässing

 


takcare
SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone: +46 707880320 I info@takcare.se
I www.takcare.se I www.shop.takcare.se
Gäller från 2002-05-24
2017-10-03 cg

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel, klottersaneringsmedel, ytskyddsmedel, korrosionsskydd och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320