Lathund – Färgborttagningsmedel

 


                 
 Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling  
    Kapsla in- lös upp-skjuva bort-skölj av  
 
 
Ytbehandling som  ytskyddning, ytrengöring och klottersanering, se separat info.    
                 
Lathund med produkt och egenskap            
                 

F ä r g b o r t t a g n i n g

med ES- och ESS-metoden      
Temperaturområde+ 40*C ( i behållare  +60*C ) – – 5*C. Lägre temp. längre verkningstid.  
                 
alkryl, alkyd, alla linoljefärger, 2-komp, etc. lager efter lager      
ES  den avancerade, inne och ute, på fastighet, fordon, på trä,  gips, puts, tegel, betong, sten, metall,
för byggnadsvård som både löser och lyfter, färglager efter färglager om du vill  
löser lim,  billack och hård linoljefärg, lämna det innersta färglagret av historiskt skäl?  
suverän på ytor som träfasad, fönster-och dörrkarm, innervägg av sten, puts och gipsstukatur
bl.a. akryl, alkyd, 2-komp.epoxi, linolja, fenolhartz, polyvinylacetat, styren, uretan, amin, cellulosalack,
            Verkningstid 15 minuter-48 timmar.
                 
akryl, alkyd etc.              
ES + den snabbare, inne och ute,  löser spillfärg, plastfärg i t.ex. innertak och på natursten  
plåttak, är snabbare än ES 1 och fungerar snabbare på kall yta.      
Den löser dock normalt inte primer samtidigt på plåttak.      
löser t.ex. polyuretan och Pvf2            
bl.a. uretan, alkyd, akryl, fenolharts, polyvinylacetat, styren, amin, cellulosalack och PVC.  
             Verkn: 20 minuter – 4 timmar
                 
akryl, alkyd etc.              
ES 1 ute, färglyftaren på minerala fasader och beläggningar på plåttak.    
och primer samtidigt till Rengöringsgrad 1. Med upp till 12 timmars verkningstid lyfter den 2-4 lager
ES 1 lyfter färgen intakt, både toppfärg och primer, av olika färgtyper som alkyd och Pvf2 inkl oljefärg
bl.a. alkyd, akryl, fenolharts, polyvinylacetat, styren, uretan, amin och cellulosalack  
             Verkn: 1 – 12 timmar  
                 
akryl, alkyd, oljefärg etc.            
ES 2  ute, den som hänger, extra förtjockad för plastfärg på plåtfasad och fasadputs.  För de flesta
linoljefärger (ES, 7636, tar alla typer av linoljefärger), lämplig på vertikala ytor som minerala fasader,
tex. putsbetong, träportar, branta tak, lämplig på fastigheter där gammal fin puts eller  
fasadstukatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras.  
är en färgborttagare för ytor målade med både plast- och oljefärger. Avlägsnar gammal åldrad färg.
kan avlägsna flera lager av färg i samma borttagning, extra förtjockad för att direkt hänga kvar länge
             Verkn: 1 – 36 timmar  
                 
                 
               
takcare
SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone: +46 707880320 I info@takcare.se
I www.takcare.se I www.shop.takcare.se
Gäller från 2002-05-24 2017-11-30/  cg

 

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel, klottersaneringsmedel, ytskyddsmedel, korrosionsskydd och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320