Dokument

 

 

 

DU KAN LADDA UPP NEDAN DOKUMENT !

Underhåll av ytskydd :

 

1. Kapsla in, lös upp, skrapa och skölj bort med svamp. Ev ESS och min 500 mm.

2. Skydda yta

3. Kapsla in ev. spill med Floatix

Se produkt  – och säkerhetsdatablad 

 

 

 ANPASSA YTAN

 

KAPSLA IN (FÖR  DIN  SÄKERHET  !), LÖS UPP,  SKRAPA och SKÖLJ BORT,   

Byggnadsvård färgborttagning MILJÖN KAPSLA IN inga giftiga gaser!

Byggnadsvård färgborttagning MILJÖN KAPSLA IN blyvitt !

Byggnadsvård färgborttagning MILJÖN KAPSLA IN allergiframkallande

Byggnadsvård färgborttagning plåttak NU-DÅ

 

SKONSAMMA FÄRGBORTTAGNINGSMETODER

Byggnadsvård ES-metoden

Byggnadsvård ESS-metoden


Byggnadsvård De Fyra Prestationskemikalierna

 

PLASTA IN

Byggnadsvård, Inplastning för ännu bättre effekt

 

ALLA   PRODUKTER   ÄR   NATURLIGTVIS   TILLÅTNA   AV KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Hållbar miljöutveckling vid bearbetning av ytor. Säkerhetsdatabladen hittar du längst ned.

Byggnadsvård hållbar miljöutveckling med Takcare

 

REFERENSER,  ÅTERFÖRSÄLJARE och SAMARBETSPARTNERS.

Byggnadsvård några referenser återförsäljare och samarbetspartners

 

L A T H U N D A R   FASAD   OCH  TAKBEHANDLING

Byggnadsvård lathund färgborttagning

Byggnadsvård lathund ytrengöring

Byggnadsvård lathund ytskyddning

Lathund Klottersanering

 

 

PRESTATIONSPRODUKTER

20170701 Takcare lista kpl Prestationskemikalier

 

20161109_130038300de-fyra

 

 

 

FÄRGBORTTAGNING   OCH  YTSKYDDNING   AV  PLÅTTAKET !!

Byggnadsvård färgborttagning plåttak NU-DÅ

 

PDS Peganox-gb

NoxydePEGANOX_takcare

 

FÄRGBORTTAGNING  PÅ TRÄFASTIGHETEN !!

Byggnadsvård fastighet borttagning av gammal linoljefärg som gjort sitt

Byggnadsvård fastighet färgborttagning planering TIPS

 

 

OLIKA  OMRÅDEN  I/PÅ  FASTIGHETEN

Byggnadsvård färgborttagning – plåt på tak och fasad

Byggnadsvård färgborttagning – fönsterrenovering

Byggnadsvård färgborttagning – innertak

Byggnadsvård färgborttagning – fönsterbleck

Byggnadsvård färgborttagning – trapphus

 

LAGER  EFTER  LAGER 

Byggnadsvård färgborttagning lager efter lager

 

 

VARSAM   FÄRGBORTTAGNING  PÅ    KORRUGERAD    PLÅT

ES_2_ P1_den_som_hänger

 

FÄRGBORTTAGNING    FRÅN    PUTSFASAD

 

Byggnadsvård färgborttagning puts på fasad ute ESS-metoden

 

 

HÖGTRYCKSSPOLNING  MED  FÖRSIKTIGHET

 

 

 

 

 

FASADRENGÖRINGSMEDEL FÖR HÅRT NEDSMUTSADE FASADER
bps_7100_pi 

FASADRENGÖRINGSMEDEL
bps_7102_pi
bps_7103_pi

TEGEL OCH GRANITTVÄTT
bps_7300_pi

 

 

NEUTRALISERING efter BPS7100, 7105 och 7150 innan ommålning. Behövs INTE efter ES, ES+, ES, ES 2 och övriga än nämnda  BPS produkter.
bps_7315_pi

KALKBORTTAGARE
bps_7317_pi

SILIKONBORTTAGARE
bps_7319_pi    

ALUMINIUMTVÄTT
bps_7320_pi

OLJA  TJÄRA

BPS-7425_sv

 

INDUSTRIRENGÖRING/ BYGG

TCS-Reno-12_sv

TCS-Reno-14_sv

TCS-25_sv

 

INBRÄND  SOT  SANERING   HELT  TORRT   t.ex. INOMHUS

TCS-30_sv

 

S K Y D D A    Y T A N

 

YTSKYDDNING   AV  PLÅTTAKET

PDS Peganox-gb

NoxydePEGANOX

Noxyde_pd_Takcare

ABRATEX_FLEXCOAT_PI_Takcare

ABRATEX_Mönja_Aqua_PI_Takcare

 

PERMANENT  YTSKYDD/ KLOTTERSKYDD
BPS_3550 PI
BPS_3550_bästitest

 

ALGSKYDDNING

ALGSKYDD OCH TVÄTTFUNKTION alger, mögel, svamp och annan påväxt.
bps_7111_pi_Sve

BPS7111 is used for removal and cleaning of algae, mould, lichen and another fouling.
bps_7111_pi_Eng

bps_7112_pi

 

KLOTTERSKYDDNING

AGS-3502_sv =det bästa offerskyddet på marknaden

RAPPORT  FRÅN  BETONGINSTITUTET

AGS_3502_AMA_Anl_10_2011

AGS-3502-Ice_sv

AGS-3515_sv

 

KLOTTERSANERA

 

KLOTTERBORTTAGNING

AGS-3-GEL_sv                                 = GEL Klotterborttagare

AGS-221-GEL_sv                            = GEL Klotterborttagare

AGS-221-Tunn_sv                           = TUNN Klotterborttagare

AGS-5-SR-Hawk_sv                        = För besvärligt tusch- och anilinklotter

AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv               = -”- förtjockad för längre verkningstid, även färskt.

AGS-5-SR-hawk-aerosol_sv           = -”- i sprayform

AGS-Tectylbort-1_sv                       = Tectylborttagare

AGS-25_sv                                        = Primer

AGS-27-GEL_sv                              = GEL Tectylborttagare

AGS-65_sv                                       = Skuggborttagare

 

 

 

 

 

FÄRGSKIKT INNAN ES , ANALYS FRÅN BECKERS

analys-fran-alcro-beckers

 

KONTROLLRAPPORT

kontroll-skeppet

 

L U K T S A N E R A

TCS-Bio-One-Lime_sv

TCS-Cyrox_sv

TCS-Renox_sv

 

PRODUKTBLAD

FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL, ”DE FYRA”.

ES_P1_den_avancerade= ES   ( lager efter lager)  Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100

ESP1 webshop

 

ES_1_P1_färglyftaren= ES 1  Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100

ES1P1 webshop

 

ES_plus_P1_den_snabbare= ES + Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100

ES+P1 webshop

 

ES_2_ P1_den_som_hänger= ES 2 Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100 den för putsfasader och branta metalltak

ES2P1 webshop


 

 

Färgborttagningsmedel/ färglösare/ högalkalisk/ mycket effektiv.
bps_7150_gel_pi = BPS7150

 

 

IMPREGNERINGSMEDEL
BPS_7712_PI

 

FOGFRI ELASTISK BELÄGGNING SOM SKYDDAR DITT LÅGLUTANDE TAK
Fogfritt Polyurea tak
Fogfritt Polyurea tak info

 

SALT- OCH OXIDLÖSARE, tex. Urin

TCS-Meto_sv

 

ROST  OCH  KALK,  med fosforsyra lösning

TCS-Beto_sv

TCS-Beto-Gel_sv

 

 

Ö V R I G T

Byggnadsvård, högtrycksspolning

 

 

Sådana  företag  som  tycker  till;

SUNDA HUS
sok-sundahus-miljodata
es-sundahus-miljodata
es-sundahus-miljodata
es-1-sundahus-miljodata
es-2-sundahus-miljodata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

2015 Byggvarubedömningen ES
2015 Byggvarubedömningen ES+
2015 Byggvarubedömningen ES1

 

 

A L L M Ä N N A    K E M T I P S

Byggnadsvård, kemtips från Takcare

 

HÖGELASTISK    FÄRG     FÖR     TAK

ABRATEX_FLEXCOAT_PI_Takcare


ABRATEX_Mönja_Aqua_PI_Takcare


ABRATEX FLEXCOAT instruktioner

 
Noxyde behandlingsanvisning Takcare

Noxyde_pd_Takcare

Noxyde_msds_se_SDB

 

FÄRG    FÖR    BETONGTAKTEGEL

Quicktech Betongtakfärg broschyr

 

TÄTNING    FÖR    METALLTAK
Coro_Flex_info_takcare

 

SÄKERHETSDATABLAD

AGS_Tectylbort_1_SE

Ags_Tectylbort_Miljö_SE

ags_1_se
ags_3_gel_klotterborttagare_se
ags_5_sr_hawk_aerosol_se
ags_5_sr_hawk_se
ags_25_tectylborttagare_miljoanpassad_se
ags_27_gel_se
ags_65_se
ags_221_gel_se
ags_221_tunn_se
ags_560_se
ags_3502_se
ags_3515_se
Aqua_Seal_SDS
beto_gel_se
beto_se
bps_3550_sdb
BPS_7100_SE
bps_7102_se
bps_7103_gel_se
bps_7111_se
bps_7112_se
bps_7150_se
bps_7300_se
bps_7315_se
bps_7317_se
bps_7319_se
bps_7320_se
bps_7425_se
bps_7712_se
es-engsdb
es-svsdb
es-1-engsdb
es-1-svsdb
es-2-engsdb
es-2-svsdb
esplus-engsdb
esplus-svsdb
Noxyde_msds_se_SDB

SDS Quicktech Betongfärg SE 20150710

RENO_12_SE

Reno_14_SE

TCS_25_SE_12

TCS_30_SE_33

BIO_ONE_SE_3

BIO_ONE_LIME_SE_27

CYROX_SE_47

RENOX_SE_52