Sol

Inga fler dödsfall p.g.a. blyförgiftning av personal !  Senast i Storstockholm var år 2015.

 


Din personliga miljö är viktigast ! 


Använd ES- och ESS-metoden.  


1. Kapsla in färgen och lös upp.   


2. Skjuva loss och avfallshantera.


NÅGRA REFERENSER, SAMARBETSPARTNERS OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Byggnadsvård några Kunder referenser samarbetspartners och Återförsäljare

 

LATHUNDAR  YTBEHANDLING

Byggnadsvård lathund färgborttagning

Byggnadsvård lathund ytrengöring

Lathund-AGS-metoden klottersanerings- och ytskyddsmedel

Lathund ytskyddsmedel – gör så här

 

 

Ladda gärna upp dokumenten nedan; manual, anvisning, instruktion, handledning, bruksanvisning, guide, information, promemoria


 

 


 

 

 

Alla produkter är naturligtvis godkända av Kemikalieinspektionen.

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING vid bearbetning av ytor. Säkerhetsdatabladen hittar du längst ned.

Byggnadsvård hållbar miljöutveckling med Takcare

 


 

 


 

 


 

Inför användning av ES på  fastigheten, Hasse o Tages ”Skeppet”

ANALYS AV BECKERS, ES är produkten det handlar om.

analys-fran-alcro-beckers

KONTROLL AV CLAES GOZZI ÅR 2010

Byggnadsvård KONTROLL Skeppet

ES_P1 den avancerade


 

 

 

 


 

BETONGINSTITUTET, AMA , RAPPORT ANG.  AGS 3502

AGS_3502_AMA_Anl_10_2011


BETONGINSTITUTET, AMA , RAPPORT ANG.  AGS 3515

AGS_3515_AMA_Anl_10_2011

 


 

 

 


 

FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL,  ES PRODUKTERNA !!!

 

ES_P1 den avancerade= ES   ( lager efter lager)  Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100

ESP1 webshop

 

ES_1_P1_färglyftaren= ES 1  Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100

ES1P1 webshop

 

ES_plus_P1_den_snabbare= ES + Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100

ES+P1 webshop

 

ES_2_ P1_den_som_hänger= ES 2 Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100 den för putsfasader och branta metalltak

ES2P1 webshop

 

 


FÄRGBORTTAGNINGSMETODER  MILJÖANPASSADE    och 

Byggnadsvård ES-metoden

Byggnadsvård ESS-metoden

 


FÄRGBORTTAGNING  MILJÖANPASSAD  –  OLIKA OMRÅDEN I/PÅ FASTIGHETEN

Byggnadsvård färgborttagning – fönsterbleck

Byggnadsvård färgborttagning – fönsterrenovering

Byggnadsvård färgborttagning – plåt-de olika medlen för tak och fasad

Byggnadsvård färgborttagning – innertak stuckatur

Byggnadsvård färgborttagning – trapphus

 

 

 


 

FÄRGBORTTAGNING FÖNSTERRENOVERING, SPRÖJS, BÅGAR OCH KARMAR 

Fönsterrenovering, bågar, spröjs

Byggnadsvård färgborttagning – fönsterrenovering

Byggnadsvård färgborttagning – fönsterbleck


 

 

OBS! Skonsam färgborttagning med ES-metoden ovan ! Inget vattenhögtryck på taket.

VARSAM FÄRGLYFTNING PÅ   PLÅTTAK  – VARSAM OCH YTTERST EFFEKTIV PÅ HELA TAKET I ALLA VÄDERSTRECK

INGEN PENETRERING AV DET KÄNSLIGA ROSTSKYDDET, GALVANISERINGEN !

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN sluta förstöra plåten ! 

Byggnadsvård färgborttagning -plåttak NU-DÅ

Byggnadsvård tak bilder till Rengöringsgrad 1

Byggnadsvård färgborttagning – anvisning plåttak Rengöringsgrad 1 inför ommålning


FÄRGBORTTAGNING  PÅ    KORRUGERAD    PLÅT – VARSAM OCH EFFEKTIV


 

 

FÄRGBORTTAGNING    PÅ    PUTSFASAD

Byggnadsvård färgborttagning puts på fasad ute ESS-metoden

  

 

INDUSTRI

 

Industrirengöring

TCS-Beto_sv

TCS-Beto-Gel_sv

TCS-Bio-One_sv

TCS-Bio-One-Lime_sv

TCS-Cyrox_sv

TCS-FBM-Aktivator_sv

TCS-Fordonstvatt-Miljo_sv

TCS-Glastvatt_sv

TCS-Limborttagare_sv

TCS-Meto_sv

TCS-Reno-12_sv

TCS-Reno-14_sv

TCS-Renox_sv

TCS-Stentvatt-brukslosning_sv

TCS-Stentvatt-konc

TCS-Tensid-Teflon_sv

TCS-Tuggummiborttagare_sv

TCS-Vaskonol-Maskindelstvatt_sv

TCS-25_sv


 


 

 


INBRÄND SOTSANERING

 

Inbränd sot sanering, helt torrt t.ex. inomhus

TCS-30_sv

 

 


KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL

AGS-3-GEL_sv                                 = GEL Klotterborttagare

AGS-221-GEL_sv                            = GEL Klotterborttagare

AGS-221-Tunn_sv                           = TUNN Klotterborttagare

AGS-5-SR-Hawk_sv                        = För besvärligt tusch- och anilinklotter

AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv               = -”- förtjockad för längre verkningstid, även färskt.

AGS-5-SR-hawk-aerosol_sv           = -”- i sprayform

AGS-Tectylbort-1_sv                       = Tectylborttagare

AGS-25_sv                                        = Primer

AGS-27-GEL_sv                              = GEL Tectylborttagare

AGS-65_sv                                       = Skuggborttagare

KLOTTERSKYDDNING

AGS-3515_sv

AGS-3502_sv =det bästa offerskyddet på marknaden

AGS-3502-Ice_sv

 


LÅNGTIDSSKYDD FÖR YTOR SOM PLÅTTAK

För hård tät yta

 

      

Får vi lägga 3550 på denna takyta ?

 

1 av 2 )  Permanent ytskyddsmedel  

Lathund ytskyddsmedel – gör så här

 

3550 Permanent långtidsskydd för hård tät yta

3550_bästitest


För porös yta som andas

 

2 av 2)   Offerskyddsmedel 

Byggnadsvård AGS- metoden


KLOTTERSKYDDNING

AGS-3515_sv

AGS-3502_sv =det bästa offerskyddet på marknaden

AGS-3502-Ice_sv

  

 

 

 

 


 

MILJÖN med framför allt ES- och ESS-metoden   

KAPSLA IN (FÖR  DIN  SÄKERHET  !), LÖS UPPSKJUVA AV OCH AVFALLSHANTERA 

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN EN NY FORSKNINGSSTUDIE 

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN allergiframkallande

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN blyvitt !

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN inga giftiga gaser!

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN sluta förstöra plåten !

Byggnadsvård färgborttagning -plåttak NU-DÅ

 


PERSONLIG SÄKERHET

Säkerhet tak

Säkerhet produkter

 


 

 

 

 

 


 

   

 

PLÅTTAKET

Byggnadsvård färgborttagning – plåt-de olika medlen för tak och fasad

Byggnadsvård färgborttagning – plåt Rengöringsgrad 1 inför ommålning

Byggnadsvård färgborttagning -plåttak NU-DÅ


 

PRESTATIONSKEMIKALIER

20170701 Takcare lista kpl Prestationskemikalier

 

20161109_130038300de-fyra

 

Byggnadsvård De Fyra Prestationskemikalierna

 


REFERENSER,  och SAMARBETSPARTNERS.

Byggnadsvård några kunder referenser och samarbetspartners

 

 

 


 

SKJUVNING MED VATTEN

HÖGTRYCKSSPOLNING  MED  FÖRSIKTIGHET

Högtrycksvatten med försiktighet

Byggnadsvård ESS-metoden

 

 

 


 


 

 

TAKPANNORNA LÅNGTIDSSKYDD

Algskydd 10 år och tvättfunktion


 

 

TRÄFASTIGHETEN

FÄRGBORTTAGNING  PÅ TRÄFASTIGHETEN !!

Byggnadsvård fastighet borttagning av gammal linoljefärg som gjort sitt

Byggnadsvård fastighet färgborttagning planering TIPS


 

 

TÄTNING OCH KORROSIONSSKYDD FÖR METALLTAK

NoxydePEGANOX_takcare


 

YTRENGÖRING

ALGER MÖGEL OCH ANNAN PÅVÄXT 

DETTA KONCENTRERADE MEDEL ÄR DEFINITIVT BÄST PÅ MARKNADEN SOM BÅDE RENGÖR OCH LÅNGTIDSSKYDDAR TAKET OCH FASADEN Tips! Testa en 5 liters dunk och se resultatet efter några månader

Algskydd 10 år och tvättfunktion

Lathund Ytrengöringsmedel pH värden

FASADER, RENGÖRING

Byggnadsvård, hårt nedsmutsad fasad 7300

BPS-7102_sv

Algskydd 10 år och tvättfunktion

 


 

 YTSKYDDNING

 

LÅNGTIDSSKYDDNING – OFFERSKYDD 

Lathund ytskyddsmedel – gör så här

Klotterskydd, offerskydd med t.ex. 3502

 

ALGER MÖGEL OCH ANNAN PÅVÄXT 

DETTA KONCENTRERADE MEDEL ÄR DEFINITIVT BÄST PÅ MARKNADEN SOM BÅDE RENGÖR OCH LÅNGTIDSSKYDDAR TAKET OCH FASADEN Tips! Testa en 5 liters dunk och se resultatet efter några månader

Algskydd 10 år och tvättfunktion

 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Byggnadsvård några återförsäljare referenser och samarbetspartners

Ö V R I G T

Högtrycksvatten med försiktighet

 


 

 

 

F  Ä  R  G

 


 

FÄRG    FÖR    BETONGTAKTEGEL

Quicktech Betongtakfärg broschyr

 

 

 


 

FÄRG FÖR  TAK

Korrosionsfärg; 

PDS Peganox-gb

NoxydePEGANOX

Noxyde_pd_Takcare

 

Takfärg;

ABRATEX_FLEXCOAT_PI_Takcare

ABRATEX_Mönja_Aqua_PI_Takcare

 

 


IMPREGNERINGSMEDEL


BPS_7712_PI


 

 


 

 


P R O D U K T B L A D  se härifrån och nedåt

 

FASADRENGÖRINGSMEDEL FÖR HÅRT NEDSMUTSADE FASADER
7300 för hårt nedsmutsad fasad

 


FASADRENGÖRINGSMEDEL


Fasadrengöring 7102
Fasadtvätt 7103

Algtvätt 7112

Algskydd 10 år och tvättfunktion


TEGEL OCH GRANITTVÄTT
7300 för hårt nedsmutsad fasad

Algskydd 10 år och tvättfunktion


FÄRGBORTTAGNING INNAN ES KRÄVDE NEUTRALISERING

bps_7150_gel_pi

 


NEUTRALISERING efter BPS7100, 7105 och 7150 innan ommålning. Behövs INTE efter ES, ES+, ES, ES 2 och övriga än nämnda  BPS produkter.
bps_7315_pi

 


KALKBORTTAGARE
bps_7317_pi

 


SILIKONBORTTAGARE
bps_7319_pi    

 


ALUMINIUMTVÄTT
bps_7320_pi


OLJA  TJÄRA

BPS-7425_sv

 


 

 

LÅNGTIDSSKYDD,  OFFERSKYDD MOT KLOTTER, FASAD

LÅNGTIDSSKYDD OFFERSKYDD MOT KLOTTER  FASAD

AGS_3502_AMA_Anl_10_2011

AGS-3502_sv

AGS_3515_AMA_Anl_10_2011

AGS-3515_sv

LÅNGTIDSSKYDD OFFERSKYDD MOT KLOTTER , TILLSATS AV ALKOHOL FÖR VINTERBRUK FASAD

AGS-3502-Ice_sv

 

LÅNGTIDSSKYDD ICKE ORGANISK YTA FÖR ALGER, MÖGEL OCH PÅVÄXT TAK OCH FASAD

Algskydd 10 år och tvättfunktion

 


 

 


 


 

 

 

 

 

L U K T S A N E R A

TCS-Bio-One-Lime_sv

TCS-Cyrox_sv

TCS-Renox_sv

 

 


 


Färgborttagningsmedel/ färglösare/ högalkalisk/ mycket effektiv men kräver neutralisering av ytan innan ommålning;
bps_7150_gel_pi = BPS7150

 


YTSKYDDSMEDEL SUGANDE YTA

Algskydd 10 år och tvättfunktion


YTSKYDDSMEDEL HÅRD YTA

AGS_3550_PI


 


 

FOGFRI ELASTISK BELÄGGNING SOM SKYDDAR DITT LÅGLUTANDE TAK
Fogfritt Polyurea tak
Fogfritt Polyurea tak info


SALT- OCH OXIDLÖSARE, tex. Urin

TCS-Meto_sv


ROST  OCH  KALK,  med fosforsyra lösning

TCS-Beto_sv

TCS-Beto-Gel_sv


 

 

 


 

SUNDA HUS

ES – SundaHus Miljödata

ES + – SundaHus Miljödata

ES 1 – SundaHus Miljödata

ES 2 – SundaHus Miljödata


BYGGVARUBEDÖMNINGEN

2015 Byggvarubedömningen ES
2015 Byggvarubedömningen ES+
2015 Byggvarubedömningen ES1


 

ALLMÄNNA    KEMTIPS

Byggnadsvård, kemtips från Takcare

 

 

 


 


 

SÄKERHETSDATABLAD

AGS_Tectylbort_1_SE

Ags_Tectylbort_Miljö_SE

ags_3_gel_klotterborttagare_se
ags_5_sr_hawk_aerosol_se
ags_5_sr_hawk_se
ags_25_tectylborttagare_miljoanpassad_se
ags_27_gel_se
ags_65_se
ags_221_gel_se
ags_221_tunn_se
ags_560_se
ags_3502_se
ags_3515_se

AGS_3550_SE

Aqua_Seal_SDS
beto_gel_se
beto_se
bps_3550_sdb
BPS_7100_SE
bps_7102_se
bps_7103_gel_se
BPS_7111_SE
BPS 7112 Algtvätt
bps_7150_se
bps_7300_se
bps_7315_se
bps_7317_se
bps_7319_se
bps_7320_se
bps_7425_se
bps_7712_se
es-engsdb
es-svsdb
es-1-engsdb
es-1-svsdb
es-2-engsdb
es-2-svsdb
esplus-engsdb
esplus-svsdb
Noxyde_msds_se_SDB

SDS Quicktech Betongfärg SE 20150710

RENO_12_SE

Reno_14_SE

TCS_25_SE_12

TCS_30_SE_33

BIO_ONE_SE_3

BIO_ONE_LIME_SE_27

CYROX_SE_47

RENOX_SE_52


 

Underhåll av yta :

 

1. Kapsla in, lös upp gammalt organiskt ytskydd, skjuva och skölj bort med svamp. Ev. skjuva med ESS-metoden och minst 500 mm avstånd till ytan från ht. flatstrålemunstycket.

2. Klotterskydda med AGS3502 eller skydda  alger och påväxt med 7111, och koncentrerat som  långtidsskydd upp till 10 år  eller  hård yta permanent med AGS-3550

3. Kapsla in ev. spill med Floatix

Se produkt  – och säkerhetsdatablad 

 

 

 


IDENTIFIERA YTAN


Saliv på fingret på ytan, röd lav om fingret blir knallgult  = behov av BPS 7112 eller 7111 långtidsskydd upp till 10 år.


Om du ska måla ytan efter rengöringen, använd BPS 7112.


Droppa svavelsyra på ytan, om färgen fräser, blir vit,  är det icke organisk produkt. Silikatfärg är ett exempel på icke organiskt ytskydd.