KLOTTER

Lathund klottersaneringsmedel;

Yta Klotter Produkt                                                                                          Skjuva sedan av med hetvattenhögtryck flatstråle

ht = bar/temp*C/flöde liter/minut

     
Aluminium, eloxerat, obehan Spray ES +, 221Gel  
Tusch/Anilin 221Tunn, 5SR, 5SRHAWK ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90*C, 20 liter/minut
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.
Asfalt Spray ES + 100-200/70-90/20
Tusch/Anilin ES +
Tectyl AGS25, AGS27Gel  100-200/70-90/20, arbeta snabbt.
Betong Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20
Tusch/Anilin 5SR Gel, 5SRHAWK Gel
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Glas Spray 221 Gel 100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
Tusch/Anilin 221Tunn vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret,
Tectyl AGS27Tunn neutralisera med Glastvätt.
Granit, obehandlad Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 150-200/70-90/20
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Granit, polerad Spray ES +, AGS 33+Gel, 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
Tusch/Anilin 5SR , 5SRGel, 5SRHAWKGel vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret,
Tectyl AGS27 Gel, AGS27Tunn neutralisera med vatten.
Gummi Spray 221Tunn, 560 Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller
Tusch/Anilin 221Tunn, 560 mekanisk bearbetning, skölj med vatten.
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn
Hård plast Spray 221 Gel 100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tusch/Anilin 5SR, 5SRGel, 5SRHAWK Gel beasbetning, neutralisera med vatten.
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn
 

 

     
Kalksten Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100/70-90/20. Aktsam hantering av ht pistol för att ej skada
 Kalksten Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel yta.
Tectyl AGS 25, AGS27Gel
Marmor, obehandlad Spray ES +, AGS33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Marmor, polerad Spray ES +, AGS33+Gel, 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
Tusch/Anilin 5SR, 5SRGel, 5SRHAWKGel vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn neutralisera med vatten.
Målade fasadytor Spray ES +, 221 Gel 100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort
Tusch/Anilin 5SR, 5SRGel verkningstid.
Tectyl AGs27Gel, AGS27Tunn
Målade hårda ytor av Spray 221 Gel, 221Tunn 100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med
industrikvalitet Tusch/Anilin 221 Gel, 221Tunn, 5SR, 5SRHAWKGel pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn bearbetning och neutralisera ytan med vatten.
Plexiglas Spray 560 50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre
Tusch/Anilin 560 verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tectyl  560 bearbetning och neutralisera med vatten.
Puts Spray ES +, AGS33+Gel, PowerBlue 50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel, PowerBlue
Tectyl AGS25, AGS27 Gel
Sandsten Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWK Gel, PowerBlue
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Tegel rött,gult, mexi Spray ES +, AGS 33+Gel, Power Blue 100-150/70-90/20
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWK Gel, PowerBlue
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Terazzo, Travertin Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålamod.
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWK Gel, PowerBlue Upprepningar kan erfordras.
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Trä, obehandlat, målat Spray 221 Gel, 221Tunn 50-100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tusch/Anilin 221 Gel, 221Tunn bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25
Tectyl AGS25, AGS27Gel, AGS27Tunn som primer vid obehandlat trä.
Tyg Spray 5SRHAWK Använd klotterborttagare på trasa och badda in, låt verka,
Tusch/Anilin 5SRHAWK torka bort. Neutralisera med Speedy.
Tectyl AGS27Tunn
Vägskyltar Spray 221 Gel, 221Tunn, 560 Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa
Tusch/Anilin 221Tunn, 5SR, 560 eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.
Tectyl 560

Borttagning av ” restskuggor”;

Klotterbortt.- AGS-60_sv_restskuggor_P1

Klotterbortt.- AGS-65_sv_restskuggor_P1 = som  AGS 60 men lätt förtjockad

 

 


   Offerskydd

 

 

 

 

Klottersaneringsmedlen;

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel, klottersaneringsmedel, ytskyddsmedel, korrosionsskydd och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320