Översikt

webshop_icon2

red-line-600x174

20170421_120437990x739

 

2300

3300

 

20170126_111811300

 

Nu görs massor med fönsterrenoveringar med ES på bl.a. KTH., av  Bruske Deler Fönster och Sthlm Fönsterrenoveringar

Väggytor inne på Gustav Vasa Kyrka och Nationalmuseum, av L&Ö

 

 

NYHET ! 

SVENSK  VATTENBUREN  HÖGELASTISK  TAKFÄRG  FÖR  BETONGTAKTEGEL  I NORDISKT  TUFFT  KLIMAT !

Vi förmedlar en tjänst till proffs för ommålning av era tak i betong eller tegel.

 

RA742 Tegelröd

 

RA035 Skiffergrå

 

RA21 Svart

lp[4]460

 

foto-christer40pkt

Skonsam färgborttagning med miljöanpassade produkter; 

 

defyrashop520

20140430_102114225

Bild2460225

 

ES Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100 löser linoljefärger/ lyfter 2-komponent / lyfter om du vill, färglager efter färglager, suverän på ytor som träfasad, fönster- och dörrkarmar, innervägg av sten, gipsstukaturer. Även platsmålade minerala fasader och metalltak. ES löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. Epoxi, organisk puts och gamla limmer.
Följs av skonsam skrapning eller skjuvning med hetvatten ur flatstrålemunstycke om underliggande yta är ok för ht.. OBS. minst 500 mm avstånd till träfibrer. Vatteninträngning i trä kan orsaka upp till två veckors torktid. Gäller samtliga produkter på denna sida. Verkningstid: 15 minuter -48 timmar

        

ES 1 Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100är färglyftaren för Plastisolbeläggning och  liknande färg utomhus  som flagnar på metall. ES 1  lyfter färgen homogent både toppfärg och primer  till Rengöringsgrad 1. ES1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack.Verkningstid: 1 – 12 timmar

 

ES + Sundahus_varukännetecken_3_leverantör100löser färg, är snabbare, fungerar på  kallare metallyta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt. ES+ använder du också till Pvf2 och plastfärg. ES + löser t.ex. Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten.
Löser Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC. Verkningstid: 20 minuter -4 timmar

 

Förtjockad, hänger kvar, för användning utomhus;
ES 2, För plast- och oljefärg, extra förtjockad för att hänga kvar länge.
Kan t.ex. vara lämplig på stående ytor som minerala fasader, tex. putsbetong, träportar, fönsterkarmar och löstagna fönsterbågar. Även lämplig på fastigheter där gammal fin puts eller fasadstukatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras. torktid. Verkningstid: 1 – 36 timmar

 

Snabbt men frätande som kräver neutralisering av ytan efteråt;
5)BPS 7150 Gel, högalkalisk, och mycket effektiv. Speciellt formulerad för att lösa oljehaltiga färger. Används med försiktighet på trä, och undantag också för vissa metallytor (aluminium, zink, koppar, magnesium), läder och textiler, som förstörs. Om ommålning: Efter färglösning krävs omedelbar neutralisering av ytan med en lätt sur produkt, ex. med BPS7315. Tid: 2 – 48 timmar

Kapsla in miljöfarligt mtrl. som t.ex. blyvitt och zinkvitt med den förtjockade och miljöanpassade  färglösaren. Placera i tjocka tillslutna sopsäckar innan planerad avfallshantering.

ES-metoden

 

20160225_094326(0)460

ess_metoden10procent

Rengöringsgrad 1a300

Ditt ärende: 101380

18 februari 2016 16:11 897 KB

Från:

 

Hej!
 
Tack för din fråga!
 
  Vi på arbetsmiljöverket är alltid intresserade av metoder som minskar skadliga effekter för arbetstagare. Vi tar dock inte ställning till specifika metoder eller material. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma vilken metod eller material som är bäst lämpade att använda på just deras arbetsplats.
 
Med vänlig hälsning,
 
Svarstjänsten
 
Arbetsmiljöverket
Enheten för Svarstjänst
112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se
 
Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
 
Observera att vi inte kan ge förhandsbesked och att det svar du får på din fråga baseras på en ofullständig kunskap om alla detaljer i det specifika fallet.
 
Vi ber dig observera att du inte kan svara på detta mejl. Har du ytterligare frågor vänligen använd vårt webbformulär
 
Referensnummer: 101380
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
Hej bäste miljövän!
 
Hur ser Ni på Arbetsmiljöverket på följande konstaterande och vad man kan göra;
 
1) att man upphettar material som då avger farliga gaser ?  – kapsla in istället i ES-metoden
2) allergiframkallande färger                                                  – kapsla in               -”-
3) spridning av tungmetaller , helt i onödan!                          – kapsla in alt. ESS-metoden
 
 
 
Bifogar fyra dokument vi gjort om detta förfarande, och hur man istället kan kapsla in det materialet i våra ES produkter.
Vilken åtgärd från Er ?
 
 
Hej
 
Jag känner inte till ES-metoden, men om det medför mindre risk för spridning av farliga kemiska ämnen är det ju bra.
Det syns mig främst vara en fråga för arbetsmiljöverk och tillsynsmyndighet (oftast kommunerna).
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
 
 Enheten för miljöskydd
 Länsstyrelsen i Stockholms Län
 Box 22067, 104 22 Stockholm
 010  223 14 91
 www.lansstyrelsen.se/stockholm<blocked::http://www.lansstyrelsen.se/stockholm>
 [logga-epost-532]
 
 
 
Hej !
 
Hur ser Länsstyrelsen på följande;
 
 
1) att man upphettar material som då avger farliga gaser ?  – kapsla in istället i ES-metoden
2) allergiframkallande färger                                                  – kapsla in               -”-
3) spridning av tungmetaller , helt i onödan!                          – kapsla in alt. ESS-metoden
 
 
 
Bifogar fyra dokument vi gjort om detta förfarande hur man istället kan kapsla in det materialet i våra ES produkter.
 
 
 
Med vänlig hälsning
 [cid:image002.jpg@01D16036.20479E40]
 
Christer Grenbäck
+46 707880320
 Agera, inte reagera, fabrikspriser.
 [cid:image003.jpg@01D16036.20479E40][X][X]
 takcare
 
 
https://youtu.be/fGXpUDBE4s4?list=PL2WRiAFUAZLLPZZR3IMWc2s6iIhKtBhL5
 
 
 

Skonsam färgborttagning lager efter lager med

 

esmetoden_logotype228

20150627_190911460och

 

ess_metoden.jpg

Färgen lyft intakt med ES 1300

red-line-600x174

 

Drottningholms Slott, paviljongen 2,2200

red-line-600x174

Du hittar oss på YouTube under:

www.takcare.se  alt. 

takcare. se   ( alltså med mellanslag efter punkt) och på takcare.se

red-line-600x174

På förekommen anledning vill vi påminna om;

-våra färglösare etsar inte ”modernt”glas.

de är tixotropa och skadar inte rötter på växter, träd eller gräs. Däremot är naturligtvis årets skörd i farozonen !

Vi tar dock skonsamt bort färg !

red-line-600x174

 

 

 

——————————————————————

esmetoden_logotype228

 

Skonsam färgborttagning med ES.

ES-metoden, den skonsamma färgborttagningsmetoden vid underhåll.

 

 

bild460

Också lager efter lager med ES, alltså färglager efter färglager helt varsamt och skonsamt!
www.larsson-ornmark.se

———————————————————————

ess_metoden10procent

 

 

Färgen lyft intakt med ES 1300
Helt oskadad metallyta orsakar ingen spridning av tungmetaller !

Inget behov av högtryckspumpar som slår sönder metallytan.

———————————————————————

Permanent ytskydd.

Permanent Ytskydd460

Vi har nu PERMANENT ytskydd, 3550,  i detta fall klotterskydd !!

———————————————————————

ES-metoden

ES.

Sten2460

Detta stenparti har frilagts med #ES

www.ekofasad.se

———————————————————————

Miljön – inför ommålning av plåttak:

Riskerna med försöken till färgborttagning via enbart högtrycksvatten
med penetrering t.ex. 700 bar = ca 700 kg / cm2 !

Roterande vattenstrålar som orsakar plastisk deformation,
sträckning av metall och farlig tungmetall som okontrollerat
flyger omkring.

Plastisk deformation, uttänjd plåt, och djupa spår i rostskyddet zink av vattenstrålarna!

Vart tar rostskyddet och likaledes tungmetallen zink på metalltaket vägen ?
– i dagvattenbrunnar – naturen ?

Okontrollerad utspridning av tungmetaller !

Lösningen är miljöanpassade  ES-metoden

= F Ä R G L Ö S A R E / F Ä R G L Y F T A R E
– utan penetrering= 0 bar = 0 kg / cm2   ! ingen spridning av miljöfarliga partiklar !

Du tar hand om den gamla färgen och färgborttagningsmedlet uppe på taket,
inget eller minimalt nedfall av metallpartiklar och färgflagor !

———————————————————————

sgfhgfeahfgutj460

ES-metoden

www.stockholmsfonsterrenovering.se

ES, fönsterkarmar, Skogshögskolan, Frescati
image460

————————————————————————————————-

Skonsam färglösning med ES.

 

www.larsson-ornmark.se

Före
IMG_1337460

Under verkningstid inplastat
IMG_1336460

 Efter,

man kan med ES ta lager efter lager, här har man medvetet lämnat det
innersta skyddet inför ommålning.

IMG_1335460

#ES, Stockholms Stadshus, fönsterkarmar, Garago Entreprenad AB
20140328_132955_460

20140328_132948_460

20140328_133826_460

#ES, Stockholms Universitet, fönsterkarmar, www.cityglas.se
20140627_134410460

20140627_133504460

20140627_142349460

#ES, Stockholms Universitet, fönsterkarmar, www.cityglas.se
20140627_133317460

————————————————————————————————

Harpsund v2014-17

Fullständig borttagning av färg  inför ommålning.
www.bacharkitekter.se
www.larsson-ornmark.se

#ES, Harpsund

IMG_1211460

#ES, Harpsund en av fastigheterna, nu renskrapad och grundmålad.

IMG_1206460

ES har verkat på Harpsund, och www.larsson-ornmark.se har skonsamt renskrapat
färglösare och färg.

———————————————————————————————–

2007-03-28 Rosenbad, Hörsal 028460

…………………………………………………………

objektet460

Harpsund, en av fastigheterna görs nu med ES.

20140428_105604460-

20140428_103420_460

20140428_121327_460

4_460

 

…………………………………………………………

ess_metoden10procent

Till nedan foton behövs väl ingen kommentar ?  ES 1 !
ES1dunkpatak457

ES1dunkpatak2457

…………………………………………………………

ES-metoden

20140627_110427457


20140623_085105457

Inplastning med 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp.
L, Tesa Easy Cover Premium, eller motsvarande statiskt laddad
plastfolie.

…………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………

NYHET !

Total borttagning av färg på  röd  tegelfasad
gjord med enbart 0,214 liter  ES+ per kvm !!!!
(Foton kommer)

 

…………………………………………………………

20140605_082354_460

Brf Stureparken 2,  Stockholm

Fastigheten från 1887 , vars dåliga plastfärg avlägsnas miljöanpassat,
utan att skada ytan, med BPS7624 och dålig färg  på fönsterbleck avlägsnas  med ES1.

Se längre ned.

……………………………………….

NÄR DU SER PÅ BILDERNA UNDER HUVUDRUBRIKERNA PÅ HEMSIDAN:

ÖPPNA  LÄNK  I  NYTT  FÖNSTER  MED  HÖGRA  KNAPPEN!!

…………………………………………………………

1 liters ES i Webbshopen ovan !

20140123_132204_460

…………………………………………………………

ES, det avancerade och miljöanpassade färgborttagningsmedlet !

20101015152_460

ES-metoden

20101015142_460

20101015147_460

Färgborttagning med ES på gammalt kärnfriskt virke i fönsterkarmarna

20101015114_460

Riddarholmen Stockholm

www.larsson-ornmark.se

……………………………………………..

Brf Stureparken 2 , miljöanpassad färgborttagning
inför ommålning och återställning till 1887.

Färgborttagning med BPS7624 på K.märkt fasad.

Nedan  fina foton på detaljer från Valhallavägen 100  har vi  fått av

Ordförande i Brf Stureparken 2,  Christian Falk, christian@falkfilm.se,
www.falkfilm.se, 0708-141814

Färgborttagning med ES-metoden på plåt, t.ex. fönsterbleck

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Restaureras för fullt till original 1887  års utförande !

20140605_082522_460

20130508_071717460

rvfasad@hotmail.com gör det avancerade jobbet.

20140605_085117_460

 

IMG_1367460

IMG_1443460

IMG_1442460

IMG_1385460

IMG_1394460

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Stockholm  v2014-18
HSB Brf Ankaret 28, K-märkt, byggt 1952, Alströmergatan 7, Stockholm

A. Bildmark & Son AB,  www.bildmarks.se/

Plastfärg bort i trapphus, alla våra miljöanpassade färgborttagningsmedel
tar lätt bort plastfärgen efter ca 45 minuter.

20140430_102114_460

————————————————————————————————————————————————————————————————————-ES-metoden

Stadshuset, Stockholm

ES, färgborttagningsmedel för fönsterkarmar

20140328_132955_460

20140328_132948_460

20140328_132502_460

20140328_133826_460

ES

skeppet 9.1_460

skeppet inplastning_460

 

skeppet10_460

———————————————————————–

 

Josefine och Johan underhåller Zoologen.

Magenta närbild 20131218_081522

Magenta Uppsala Universitet 20131218_081120

 

—————————————————————————————————————

Silikonborttagning

Silikonborttagning med BPS 7319.

BPS_7319_P1

svenskhandel.jämförelse 2

Silikonborttagningen gjordes i sommar av Ekofasad AB på
Stockholms Handelshus, Regeringsgatan, Sthlm.

Ekofasad AB
Rissneleden 136
17457  Sundbyberg

VD Nicklas Jonsson 070-6061090, nicklas.jonsson@ekofasad.se

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tips bäste entreprenör!

Här nedan har du mycket saneringsutrustning i katalog online

www.denios.se/katalog-online

 

—————————————————————————————————————————————————-

ess_metoden10procent

Den skonsamma färglyftaren ES1.

Rengöringsgrad 1.

Här lyfts den dåliga Plastisolbeläggningen bort av Paul med ES1
inför applicering av nytt ytskydd.

Verkningstid här 2-4 timmar.

ES 1

20130830_122124

20130830_122125

 

ES 1

Görs här  av företaget Ad Basic AB,  Alexander Aram Basic 0722 523377
Så här uppnår du Rengöringsgrad 1 på metalltak.

—————————————————————————————————————————–

Här nedan verkar färgborttagaren ES.

ES-metoden

Bild 1 är från ett fönsterrenoveringsprojekt på Nytorgsgatan åt Stadsholmen AB

Bild 2 och 3 är rengöring av fönsterluckor från Östasiatiska Museet åt Fastighetsverket.

stockholmsfonsterrenovering1
1)

stockholmsfonsterrenovering2
2)

stockholmsfonsterrenovering3
3)

stockholmsfonsterrenovering4
4)

stockholmsfonsterrenovering5
5)

Bilderna 4 och 5 som jag skickar till dig nu är från brf Tallkotten på Östermalm.
/

Dennis Wassén
Stockholms Fönsterrenovering AB
Cementvägen 16,  136 50 Jordbro
Tel: 0766-23 93 90

Email: dennis.wassen@gmail.com

——————————————————————————————————————

ES-metoden

—————————————————————————-

Varsam och otroligt effektiv färgborttagning på fasader med miljöanpassade färgborttagningsmedel inför ommålning:

Färgborttagningsmedlet ES till träfasad. / Målericompaniet Sverige AB/ www.malericompaniet.se

Nora Herrgård, Danderyd, 201307-08
20130716_112111

20130716_111848

20130716_111941

ES verkar här under den speciella statiskt laddade maskeringsfolien. Se nedan.

20130716_111837

Olika stadier i verkningsprocessen med ES färgborttagningsmedel.

 ——————————————————————————————–

Den skonsamma färglösaren ES 2.

Färgborttagningsmedlet ES 2 till mineral fasad och ES1
till metallfönsterbleck. / RV Fasad & Bygg AB, www.rvfasad.se

Tack Raino Vanhatalo, RV Fasad & Bygg AB, för de första två fotona från Er
färgborttagning med ES 2,  m.m.  på  denna fantastiska fastighet.

Varsam färgborttagning inför ommålning:

 

Det uppstod ett problem, färgborttagaren fungerade helt plötsligt inte som det var tänkt. Tester gjordes även med ES och ES+. Utan bättre resultat. Nu har vi svaret. Det finns partiellt lagning med mineral färg,  alltså icke organisk produkt, som naturligtvis inte färgborttagaren ska angripa. Nu har beslutats att avlägsna denna beläggning på annat sätt.

RV FASAD och BYGG AB fortsätter sedan borttagningen av plastfärg på mineral yta med BPS 7624.

 

Det visar sig nu att det också är gjort ytterligare lagningar partiellt med plastfärg. Innebär att det är fler lager plastfärg.  Enligt arbetschefen har färgborttagningsmedlet applicerats enligt vår anvisning, med bl.a. inplastning.

Här nedan skall nu renoveras en av de vackraste fastigheterna på Östermalm.  Många stukaturer, Brf Stureparken 2 , Valhallavägen 100,  i korsningen med Sturegatan. Vi levererar det miljöanpassade, förtjockade och ändå effektiva färgborttagningsmedlet ES 2 som sprutas på fasaden med högtrycksfärgspruta. Man har nämligen tidigare målat med plastfärg utanpå linoljefärg, varvid plastfärgen flagnat.  Miljöanpassat med rätt färgborttagningsmedel i stället för upphettning av färg

Totalentreprenör är RV FASAD och BYGG AB, Raino Vanhatalo. Toni Vanhatalo är arbetschef www.rvfasad.se

Tack till Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala. Anders tog eget initiativ och förbättrade bildkvalitéten på de bilder jag tagit byggnadsvard.ab@telia.com  / cg

Om du dubbelklickar på bilderna så blir de riktigt stora och detaljerna framträder, t.om. sprickorna. Vi följer jobbet här på hemsidan. www.takcare.se / Christer Grenbäck

 

Brf Stureparken 2, Stockholm, 201305-08

WP_20130716_14_29_28_SmartShoot

WP_20130716_14_32_01_SmartShoot

IMG_1368

IMG_1370

IMG_1402

IMG_1398

IMG_1440

Jag får tacka Christian Falk, christian@falkfilm.se,  för ovan fina foton som han skickat mej !

20130630 544

 

 

ES 2 till fasaden och ES 1 till fönsterblecken.

20130630 541

Brf Stureparken 2

 

——————-

Varsam färgborttagning inför ommålning:

20130601- Allt flyter på planenligt utan att skada de värdefulla detaljerna i fasaderna.
ES 2 till den minerala fasaden och ES 1 till fönsterbleck.

20130522

Det uppstod ett problem, färgborttagaren fungerade helt plötsligt inte som det var tänkt. Tester gjordes även med ES och ES+. Utan bättre resultat.
Nu har vi svaret.
Det finns partiellt lagning med mineral färg,  alltså icke organisk produkt, som naturligtvis inte färgborttagaren ska angripa.
Nu har beslutats att avlägsna denna del av beläggningen på annat sätt.

RV FASAD och BYGG AB fortsätter sedan borttagningen av plastfärg på mineral fasadyta med ES 2.

20130515

Det visar sig nu att det också är gjort ytterligare lagningar partiellt med plastfärg. Det innebär att det partiellt är flera lager plastfärg.

20130508
Här nedan skall nu renoveras en av de vackraste fastigheterna på Östermalm.  Många stukaturer, Brf Stureparken 2 , Valhallavägen 100,  i korsningen med Sturegatan. Vi levererar det miljöanpassade, förtjockade och ändå effektiva färgborttagningsmedlet ES 2 som sprutas på fasaden med högtrycksfärgspruta. Man har nämligen tidigare målat med plastfärg utanpå linoljefärg, varvid plastfärgen flagnat.  Miljöanpassat med rätt färgborttagningsmedel i stället för upphettning av färg

Huvudentreprenör är RV FASAD och BYGG AB, Raino Vanhatalo. Toni Vanhatalo är arbetschef www.rvfasad.se

Tack till Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala. Anders tog eget initiativ och förbättrade bildkvalitéten på de bilder jag tagit byggnadsvard.ab@telia.com  / cg

IMG_20160123_214329