Byggnadsvård

      

UNDERHÅLL   AV   YTOR

Man brukar ju säga att 80 % av tiden får läggas på rätt förbehandling och grundmålning. Rätt förbehandling av ytan före applicering av nytt ytskydd, är så viktigt att det utgör minst 70% av slutresultatet.

Takcare (egentligen Takcare. cg) som jag startade  år 2002 är ett teknik- och agenturföretag med hållbar miljö- och metodutveckling . Vi har fyra egna kemiska medel, ES, ES +, ES 1 oxh ES 2.  Trion Tensid AB (1979), i Uppsala tillverkar ES, TCS, BPS och AGS produkterna.

 

Affärside’n är att vi med TTAB säljer medel, metoder och utrustningar som ger Er anpassade ytor. Det innebär att hos oss är problemlösning, metodutveckling och utbildning av Er som kund lika viktig som produktutveckling. Allt vi gör, utvecklas med egen personal och eget kunnande.

Det ger oss en unik flexibilitet med möjlighet att anpassa lösningarna till er, såväl stora som små kunder. Årligen, sedan 1983, utbildar vi Er internationellt och i Sverige.

Vi har ett brett internationellt kontaktnät, och ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Saknar vi kunskap i en fråga vet vi alltid var vi ska vända oss för att få information.  Vi deltager också i större forskningsprojekt finansierade av EU. Vi förmedlar dessutom säkerhetsutrustningar till er.

Vi erbjuder er högkvalitativa miljöanpassade produkter som anpassar ytor för nytt ytskydd. Detta genom att skonsamt och kontrollerat, avlägsna lager efter lager (eller direkt) av gamla färger inom t.ex. industri och fastighet f.v.b. avfallshantering.

 • ESS-metoden; möjlighet till ren, oskadad takplåt och fasadputs. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan, minimering av skräp i naturen, ingen skadad metall och spridning av tungmetaller till dagvatten !

 

 • ES-metoden inomhus och utomhus (ned till -5*C) ersätter på trä den gamla torrskrapningen och upphettningen av färger, då ofta med farligt damm och farliga gaser som resultat ! Nu, inget bekymmer med ändring av ytans pH värde ! Inget behov av andningsmasker längre ! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och det betyder mycket för din hälsa!

 

Vårt budskap till er inför ommålning; att

– du ytterst varsamt/ skonsamt tar fram originalytan på 1700 talets fastighet, eller lämna något lager av historiskt intresse !

– du avlägsnar all färg till putsrent, trärent eller Rengöringsgrad 1 på metall, helt utan att påverka underliggande material. Helt rent och oskadat inför ommålning!

Du arbetar med biologiskt nedbrytbara produkter, användarvänliga, godkända kemiska medel för t.ex. kulturminnesvård, som underhåll av fastigheter, inne och ute.

Miljöanpassade medel för Din personliga miljö, samt bästa ytskydd. Och betydligt längre livstid på det nya ytskyddet än med tidigare förbehandlingsmetoder !

 

Att arbeta med en kemisk lösning är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden. Se ESS- och ES-metoden med färgborttagarna ES, ES +, ES 1 samt ES 2.

Se även fabriks produktlista,  www.takcare.se. och webshop http://shop.takcare.se.

 

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

 

Hållbar miljöutveckling med Takcare

 

Förbehandling inför ommålning      


Miljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.


Miljöanpassad ytbehandling av Trä, Gips, Puts


Hur anpassa ytan till nytt ytskydd ? 
Takcare  har  komplett  kemiskt program med produkter och metoder för effektiv, skonsam och anpassad

rengöring och färgborttagning inför applicering av nytt ytskydd 

Bästa personliga miljö 

– kemisk inkapsling av farliga färger med ES- och ESS-metoden

– bästa hållbara utveckling 
 

 Ytvård – anpassa till bästa yta – bästa personliga miljö – bästa hållbara utveckling !
   Kapsla in och lös upp giftiga organiska material  med

 – de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemiska ES produkterna

   
– skjuva  mekaniskt inne och ute  

– eller med vattenhögtryck max 60-350 bar 45-90*C  flatstråle – rensa  Metoderna; 

   

   och     

        

  – kapsla in med den trögflytande massan och lös upp blyvitt som finns i gammal färg– kapsla in och lös upp konserveringsmedel i modernare färg– skrapa lätt och avfallshantera.
– ta skonsamt bort gammalt organiskt material, lager efter lager, enkelt via mekanisk skrapning med anpassad skrapa.

 

– i  2 steg med ES, ES + och ES 1  
– i  1 steg med ES 2.– k a p s l a   i n,  l ö s   u p p  o c h   s k j u v a,      l a g e r    e f t e r    l a g e r    av organiskt material.

 

 


– plasta in med statiskt laddad folie, inne och ute

       


– plasta och kapsla in och lös upp  t.ex. all  färg eller lim– bästa personliga miljö vid skonsam färgborttagning

Inomhus och utomhus;

  med ES, ES + och ES 1   

 

– plasta in ES produkterna med statiskt laddad plastfolie, inne och ute. Viktigt med rätt folie  av fabrikat  3M, Tesa eller Stokvis alt. självhäftande smalare matfolie till fordonsram, staket etc. .

                                       

   – kapsla in och lös upp blyvitt som finns i gammal färg

– kapsla in och lös upp konserveringsmedel i nyare färg

– kapsla in med  den trögflytande massan 

– skrapa lätt och avfallshantera.

 


– kapsla in gamla limmer på väggen eller golvet med den trögflytande ES – massan , lös upp, skrapa lätt och avfallshantera.– miljöanpassa byggnadsvård på  t.ex. gips, puts, trä, betong.


– med miljöanpassade färglösare/ färglyftare anpassas yta för nytt ytskydd.

 


           


 – behandla ytan varsamt, skonsamt ! – inte torrskrapa ytan, ev. giftigt damm som du andas in! 

– utan kapsla in!– ingen upphettning av t.ex. fönsterkarmar som orsakar giftiga gaser inomhus  i t.ex. skolor med undertryck! 
 

– enligt uppgift förekom blyvitt i linoljefärger till ungefär 1986!
– alarmerande forskning ”Höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel finns i nästan all modern vattenburen målarfärg.”

En ny forskningsstudie på Karolinska Institutet, visar att de vattenburna färgerna innehåller höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel, som orsakar allergi och eksem hos målare och konsumenter.

Kapsla in  färg eller lim med ES-metoden, kapsla in och undvik riskerna med allergiframkallande mtrl.

Ta hand om de kraftigt allergiframkallande konserveringsmedlen isothiazolinoner.

 • kapsla in färgen, innehållande t.ex. Kathon i den förtjockade och miljöanpassade färglösaren.

   

När Du använder våra miljöanpassade färglösare/ färglyftare ES, ES +, ES 1 eller ES 2, binds konserveringsmedlet in i den trögflytande massan av medel och farlig färg. Skrapa sedan lätt med ergonomisk skrapa.

 • du skjuvar enkelt bort massan med ES- eller ESS-metoden.

 • spill suger du upp med Floatix.

 • massan skickar du till avfallshantering.

 • du har nu bästa förutsättning inför ommålning.

 • bästa personliga miljö.

 • betydligt längre livstid. 

Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

Christer Grenbäck, Takcare, info@takcare.se

– kapsla in den gamla färgen i våra användarvänliga,  icke frätande miljöanpassade medel.
– kapsla in gammal färg, inget hälsofarligt damm eller ångor längre.– inget behov av andningsmask längre!        

                                                              

– kapsla in – lös upp och skjuva bort skonsamt och ta hand om.  Spill sugs enkelt upp med absorbentet Floatix.– ymnigt/ flödigt och jämntjockt

– ES, ES +, ES 1 och ES 2  är de användarvänliga miljöanpassade färglösarna

– skonsamt på yta och bäst för din hälsa och fastighet
– applicera-  kapsla in – lös upp


skjuva bort skonsamt och ta hand om- skölj av yta med vatten i svamp eller vattenslang. Eventuellt spill sugs upp av miljövänlig absorbent, Floatix, så det inte hamnar i dagvattnet. 

    
Hur miljöanpassar du ytan för nytt skydd ?

– ta bort organiskt material från yta

– inne och ute

vinter eller sommar


– du tar lager efter lager, du bestämmer hur mycket. Kanske lämna något lager av historiskt intresse.


– kapsla in – lös upp – skjuva bort skonsamt- skölj av och lämna till avfallshantering.

   

Miljöanpassad byggnadsvård på alla typer av yta, gips, puts, trä till metall,  

inne och ute, t.ex. 

  upplösning av  hård gammal linoljefärg på k-märkta fastigheter i Gamla Stan vid fönsterrenovering!på stukatur i tak och på fasad, slott, herrgård som kyrka.

Miljöanpassat och användarvänligt till avfallshantering!
– bästa hållbara utveckling
Underhåll av ytor har vi hållit på med sedan 1967. Sedan 1979  använder vi enbart varsamma kemiska produkter för dessa. 

Metodutveckling och egen agentur med egna produkter sedan 2002. 

Produkterna ovan tillverkas i Uppsala och är naturligtvis tillåtna av bland annat Kemikalieinspektionen. 

Att arbeta med en kemilösning är den ojämförligt billigaste och skonsammaste lösningen.


Bättre personlig miljö – Inkapsling av farliga färger med ES-och ESS-metoden – Hållbar utveckling BYGGNADSVÅRD,   KOMPLETT PROGRAM  FÖR  SKONSAM  OCH  EFFEKTIV  FÄRGBORTTAGNING 


 • För att säkerställa längsta livstid på det nya ytskyddet krävs något av de miljöanpassade färgborttagningsmedlen.  

 • V I L K E T  M E D E L ?                                  

 • ES  löser/lyfter inomhus och utomhus, skonsamt alla organiska mtrl , löser även alla linoljefärger, lager efter lager, inom- och utomhus.

 • ES 1 är färglyftaren för akryl-och alkydfärger.

 • ES + löser spillfärg, akryl- och alkydfärger. 

 • ES 2 löser utomhus akryl-, alkyd-, 2-komp.- och flera linoljefärger, extra förtjockad för att hänga kvar länge.

  Se mer nedan 

Anpassning av gammalt ytskydd till ren yta, ”De Fyra” inom industri och på fastighet med biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier. Skonsam upplösning av organiskt mtrl, lager efter lager, eller allt direkt. Applicera med högtrycksspruta/ färgspruta eller stöppla med långhårig roller. Åtg. från 0,20 l./kvm och lager. Kalkylera med 0,5.

    FÖRBEHANDLING PÅ STÅENDE, BRANT YTA

ANVÄNDARINFORMATION  OM  2-stegs  ES-METODEN för ES, ES 1 och ES +.

               

Inomhus och utomhus;

Skonsam borttagning lager efter lager av alla organiska ytskydd, t.ex. ovanpå puts, stuckatur, trä

 

    =     

      

Säkrad miljö för dricksvattnet och för dig som målare.

Kemiskt skonsam, varsam färglösning och oerhört effektiv färgborttagning med anpassade verktyg, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll,  t.ex. bly, med vår förtjockade ES. Uppvärmning av ytan till 25 -40*C ( 60*C i behållare) för snabbare verkan, men långsam verkningstid från -5*C.

 1. Inomhus och utomhus på stående yta, t.ex. yttervägg; Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller från Tesa Easy Cover Premium eller Universal, alt. Stokvis 55033 el. 270020 eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien längst upp inunder takfoten   Fäst upp plastfolie rullen med papperstejp under appliceringen.

 2. Applicera fästlager med högtryckspruta, eller långhårig roller, borste, pensel som spackelspade alt. elastisk plastspackelspade.  Applicera nedifrån och upp,  ett ”normalt” lager, 0,1 – 0,2 l/ kvm/lager.

 3. Vänta 10-60 minuter, applicera igen, nu flödigt, ett ymnigt arbetslager. Använd långhårig roller,  eller borste/pensel. Stöppla, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 – 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspaden för att jämna  ut (som med murarslev), förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. Totalt mycket flödigt 0,5 – 0,7 liter/kvm/lager och jämntjockt. Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Totalt behov brukar bli 0,25 – 0,75 liter/kvm/lager, beroende av vertikal eller horisontell yta, sugande eller icke sugande yta. Kalkylera med 0,5 liter/kvm och lager.Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt ! Låt den statiskt laddade folien fästa själv; Dra försiktigt ut, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste. låt den fästa statiskt mot ES produkten.  OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstid är klar.  Om stora blåsor, ta hål med nål. Fäst textiltejp tätt runt om plastfolien mot regn och vind.

 4. Skjuva av beläggningen med anpassat verktyg.  

 5. Efter verkningstid, om behov, pga. alltför tunt, ta loss folien försiktigt, och lägg rätt på marken, applicera igen ovanpå. Folien på igen.
  Nästa lager med färg, gör 1-4.

Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.  
Avled rester från dagvattenbrunn.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!             

           

Inkapslat

– bästa hållbara utveckling

            

                                

 Skyddsklädsel:

Åtsittande glasögon alt. visir, kemikaliehandskar och lämplig klädsel, se pkt 8 i säkerhetsdatabladet.

Miljön: Skydda känslig natur och dagvattenbrunnar. Lättpresenning som skydd för koncentrerad färglyftare på objekt, t.ex. som cyklar och bilar. Om problem, spola med vattenslang, verkning upphör.  Färgen insamlas i tjocka sopsäckar av papper och lyfts ned. Inga färgflagor på marken.

Stängda anpassade sopsäckar med gammal färg och hämtning till avfallsanläggning.
http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/

Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
Agera, inte reagera, fabrikspriser.

Christer Grenbäck  Ring mej vid minsta fundering 070 7880320 eller  info@takcare.se

    

-Inkapslat för hämtning till avfallshantering!
Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten!

IMG_20160123_214329     Sopor300

LÅT TIDEN GÖRA JOBBET !

——————————————————————

 Du hittar alla Säkerhetsdatablad under ”Dokument”
Miljöanpassad ytbehandling av Metall.

 

Resultatet är Rengöringsgrad 1 med ES 1 på hela plåttaket i alla väderstreck !

 

– med de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemiska ES produkterna

   

     

Metoderna; 

      och     

        

 


 

Utomhus med  

 och skjuva med flatstråle hetvatten  
 

– bästa yta, helt oskadad

 

– billack  med ES

    

– plastisol och liknande på  plåttak med ES 1

 

 

 

Inför ommålning: Förbehandling / färgborttagning till Rengöringsgrad1 på plåttak.
Nu: HELT RENT OCH OSKADAT med ES produkt och skjuvning med lätt skrapning eller hetvattentvätt ! Miljöanpassade icke frätande, biologiskt nedbrytbara och användarvänliga kemikalier och därefter lätt mekanisk skrapning eller vattenskjuvning med flatstråle och hetvatten samt omhändertagande. Vattentryck på 270-350 bar som definitivt inte vid normal användning kan göra plåten tunnare ! Ingen spridning av tungmetaller. Omhändertagande av intakt gammal färg i stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
DU KAN MED HJÄLP AV FÄRGLÖSARE/ FÄRGLYFTARE LÄMNA BETYDLIGT LÄNGRE GARANTI PÅ DET NYA YTSKYDDET MED RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ HELA TAKET INFÖR OMMÅLNING !
Då: Redan år 1994 vattenblästrade man och förstörde/ försvagade takplåten genom plastisk deformation i metallen. Plåten blev försvagad/ förtunnad av roterande, penetrerande hårda vattenstrålar med högt vattentryck 700-2500 bar. Dessutom spred man färgrester och tungmetaller. Med vattenblästring lyckades man aldrig ta bort all färg från taket, långt ifrån, som Du ser här nere. I norrläget gick det inte alls.
Tidigare försök att uppnå RENGÖRINGSGRAD 1 inför ommålning av plåttak. I början skrapade man mekaniskt, övergick att prova sandblästring som förstörde rostskyddet, sedan testade man kemikalier, som ¨bums¨, ja Ni vet hur farligt det var för hälsan. Sedan mitten av 90-talet provade man med enbart vatten i roterande strålar mao. vattenblästring från 700 bar till 2500 bar, slog sönder rostskyddet, penetrerande runda hårda vattenstrålar orsakade plastisk deformation i plåten och uttänjd försvagad metall.
Förstörd takplåt! Spridning av tungmetaller !! —————————————————————————-
Den dåliga beläggningen skall alltså bort överallt, vi kräver en perfekt fästyta av ren metall över
Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling


BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.
2(2)
2002-05-24/ cg
2017-09-29 18:08
hela taket för det nya ytskyddet. Vi har tre miljöanpassade färgborttagningsmedel anpassade för olika förhållanden på plåttaket.
RENGÖRINGSGRAD 1, över HELA taket, ger förutsättning för mycket lång livstid på det nya ytskyddet. Färgborttagningsmedlen levereras till Er utan mellanhänder, direkt från fabrik i Uppsala.
Applicera fäst + arbetslager med 10-60 minuter emellan på stående yta eller ymnigt direkt om det är möjligt.
ES 1 är färglyftaren för Plastisolbeläggning och liknande färg utomhus som flagnar på metall. ES 1 lyfter färgen intakt både toppfärg och primer till Rengöringsgrad 1. ES1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack.
ES + löser färg, är snabbare, fungerar på kallare metallyta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt. ES+ använder du också till Pvf2 och plastfärg. ES + löser t.ex. t.ex.
Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten eller Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC.
ES för platsmålat plåttak och gamla färglagningar/ förbättringar, behöver längre tid än ES + men jobbar effektivast på olika typer av färg till Rengöringsgrad1. Alternativt ES till toppfärgen och ES+ till grundfärgen. ES löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. Epoxi.
Omhändertagande av färg och färgborttagningsmedel i papperssopsäckar. Om det går rent praktiskt så tar du hand om soporna redan uppe på taket. Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. HELT OSKADAT ZINKSKIKT/ ROSTSKYDD, PÅ VÄG TILL HELT OSKADAT PREMIUMTAK ! http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/
Absorbera vätskespill med Floatix.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
Christer Grenbäck

 

 

 

 

 

 

SundaHus logo landscape RGB460

 

 

Miljön

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN EN NY FORSKNINGSSTUDIE

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN allergiframkallande

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN blyvitt !

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN inga giftiga gaser!

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN sluta förstöra plåten !