Kapsla in – den gamla färgen, nu kan du undvika upphettning och torrskrapning av gift !

Miljön – inför ommålning – kapsla in, ta hand om med ES- och ESS-metoden!

—————————————————————————–
– undvik torrskrapning av gamla färger, ev giftigt damm.

– upphettning, ev. giftiga gaser.
–    inget giftigt damm som du kan andas in, som vid torrskrapning !

  • ingen giftig gas som du kan andas in, som vid upphettning !
  • ingen risk för brand, som vid upphettning av osynliga spikförband i trä !
  • ingen risk för brand, som när heta färgflagor flyger omkring !
  • ofta finns undertryck i fastigheterna i t.ex. skolor, (se Boverkets Byggregler om ventilation). Detta innebär att giftiga ångor kan sugas in till eleverna i klassrummen om samtidig upphettning av färg pågår på fönsterkarmarna utanför fönstret !

Använt istället MILJÖANPASSADE KEMIKALIER för att lösa upp färgerna.
Kapsla in och ta hand om det t.ex. giftiga pigmentet blyvitt med färglösarna ES, ES+ ES1 eller ES 2 på fönsterkarmar, träfasad eller andra ställen.
– kapsla in   ta hand om blyvitt.
När Du använder, kapslas gifter in tillsammans med den förtjockade massan av färgborttagningsmedel och gammal färg. Skrapa sedan lätt med ergonomisk skrapa och anpassade skyddskläder.

sopor2300

 

Massan tar Du hand om i tjock stängd soppåse innan hämtning av avfallsbolag.
Enligt Teknisk Målerikonsult Sven-Olof Hjort, Södertälje, förekom blyvitt i linoljefärger till ungefär 1986 !
Pigmentet blyvitt är ju numera ersatt av zinkvitt vilket också motverkar mögelangrep

Längre livstid på det nya ytskyddet och förbehandling under bättre och säkrare förhållanden!

Tips: Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
Eventuellt spill sugs upp med Floatix.
    
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

 

Byggnadsvård, färgborttagning, MILJÖN KAPSLA IN blyvitt !