TCS Metoden, Medel för industri som olja, sot etc.

Informationen till dig via ” Dokument ”

P R O D U K T I N F O R M A T I O N
Reno 12
Artnr: 1100
Alkaliskt allrengöringsmedel
Mycket effektivt och mångsidigt alkaliskt rengöringsmedel. Rengör snabbt fett, sot, nikotin och ingrodd smuts. Skonsam mot de flesta material och ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar. Är även effektiv i kallt vatten.
Användningsområden
RENO 12 är ett högeffektivt alkaliskt rengöringsmedel som snabbt rengör föreningar av fetter, sot, nikotin och ingrodd smuts.
RENO 12 ersätter petroleumavfettning vid industriell avfettning.
RENO 12 är effektiv även i kallt vatten.
Reno 12 används också för rengöring av syrgastuber och gasflaskor.
RENO 12 används främst inom följande områden:
Industrirengöring:
Lokaler
Maskiner
Material
Bilrekonditionering:
Klädsel
Mattor
Bagageutrymmen mm
Fastigheter:
Entré
Källare
Soprum/sopnedkast
Båtar:
Plast
Trä
Stål
Storstädning:
Golvrengöring med skurmaskiner
Dosering
Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.
Golvtvätt och liknande spädes med 2 dl till 10 liter vatten.
För rengöring av syrgastuber och gasflaskor, spädes 1:500. 1 dl Reno 12 till 50 liter varmt vatten. Låt ligga i ca 30 minuter innan tuberna/flaskorna sköljes 2 ggr med rent vatten
Teknisk data

Tunnflytande vätska med svag doft.

Levereras i 5 och 25-liters dunk och 200 l fat.

Specifik vikt: 1,05 kg/liter.

pH i koncentrat ca 12,5.

Innehåller kaliumhydroxid, alkylglukosid, 2-propylheptanoletoxilat.
Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.
Hållbarhet
Ca 2 år i oöppnad förpackning.
Skyddsutrustning
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Märkning
Irriterande
Irriterar ögonen och huden.
Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter

 

TCS RENO 14
ARTNR: 1102 | HÖGALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL
Mycket effektivt och mångsidigt alkaliskt rengöringsmedel. Rengör snabbt föreningar av fetter, sot och olja. Löser inbränd sot och fett vid brandsanering. Avlägsnar effektivt kåda från hyvelstål och sågklingor. Lätt biologiskt nedbrytbar.
Användningsområden
RENO 14 löser olje- och fettbundna föroreningar.
RENO 14 rengör snabbt och effektivt verkstadsgolv från olja, fett lera och andra svåra föroreningar.
RENO 14 ger ett mycket gott resultat vid rengöring av kåda från hyvelstål och sågklingor.
RENO 14 används främst inom följande verksamhetsområden:
Åkerier, Reningsverk, Industri, Träindustri, Entreprenadföretag, Saneringsföretag, Panncentraler, Fastighetsförvaltningar, Värmeverk, Byggföretag.
Dosering
Grova föroreningar spädes med 5-10 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 10-30 delar vatten.
Rengöring av sågklingor och hyvelstål spädes med 5-10 delar vatten
Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².
Teknisk data

Gulbrunaktig vätska.

Levereras i 5 eller 25-liters plastdunk.

Specifik vikt: 1,25 kg/liter.

pH ca 14.

Innehåller kaliumhydroxid, alkoholetoxilat, hexyl-D-glukosid.
Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.
Hållbarhet
Ca 2 år i oöppnad förpackning.
Skyddsutrustning
Extra försiktighet skall vidtagas. RENO 14 är Starkt FRÄTANDE. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten. Använd skyddskläder, handskar och skyddsglasögon!
Märkning: Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt Gods enligt ADR.
UN:1814,KALIUMHYDROXID LÖSNING, 8,II ADR
Uppdaterad: 2015

 

TCS 25 ARTNR:1120 | UNIVERSAL RENGÖRINGSMEDEL
Används för rengöring av sot efter bränder. Lätt biologiskt nedbrytbar. Rengör golv, väggar, mattor, plast, trä och målade ytor. Skonsam mot de flesta material.
Användningsområden
TCS 25 rengör skonsamt de flesta ytor som är täckta med sot efter brand.
TCS 25 är lätt att moppa ut nära brandhärd.
TCS 25 kan också användas till industriell rengöring för hårt nedsmutsade ytor.
SÅ HÄR GÖR DU:
TCS 25 appliceras nedifrån och upp med lågtrycksspruta eller mopp. Varm produkt ökar effekten avsevärt. Spola av det upplösta sotet eller smutsen med högtryck, anpassa tryck efter underlag ca 40-100 bar, gärna varmvatten 40-90°C och ca 20 ltr/minut. Spridningsvinkel 25-40°. Hårt sittande sotfläckar – bearbeta ytan med Scotchbright. Efterskölj med ljummet vatten.
Dosering
Dosering varierar beroende på sotbelastningen.
Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.
Teknisk data

Levereras i 5, 25 liters dunkar eller 200 liters fat.

Specifik vikt: 1,07 kg/liter.

Svag doft.

pH ca 13.

Innehåller 1-metoxi-2-propanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, n-Butylpyrrolidon,natriummetasilikat, alkylglukosid, 2- propylheptanoletoxilat.
Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.
Hållbarhet
Ca 2 år i oöppnad förpackning.
Skyddsutrustning
Skyddshandskar bör användas vid långvarig kontakt med produkten.
Märkning: Fara
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- &
järnvägstransporter
Uppdaterad: 2015-08-14

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel, klottersaneringsmedel, ytskyddsmedel, korrosionsskydd och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320