DOK.inkl SDB

Miljöanpassade högkvalitativa medel för ytbehandling inom- och utomhus.

(Produktblad = P1)

Byggnadsvård – hållbar miljöutveckling med Takcare

Byggnadsvård – Färgbortt.- TIPS från Takcare.se

Byggnadsvård – några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare

Färgbortt. – avverkningskapacitet, gammal linoljefärg

Färgbortt. – avverkningskapacitet, plåttak

Färgbortt. – ES färgborttagning Kontrollrapport Skeppet, Claes Gozzi

Färgbortt. – ES inför färgborttagning Skeppet, analys av färg, Per Karneke Alcro Beckers

Färgbortt. – ES___P1 den avancerade

Färgbortt. – ES_1_P1_färglyftaren

Färgbortt. – ES_2_ P1_den_som_hänger

Färgbortt. – ES_plus_P1_den_snabbare

Färgbortt. – ES-metoden, mer ingående

Färgbortt. – ES-metoden, regbevis

Färgbortt. – ES-metoden

Färgbortt. – ES-och ESS-metoden, inplastning

Färgbortt. – ESS- skjuvning, hogtrycksvatten plus hotbox

Färgbortt. – ESS- skjuvning, högtrycksvatten med försiktighet

Färgbortt. – ESS-metoden, regbevis

Färgbortt. – ESS-metoden

Färgbortt. – fastighet, planering TIPS

Färgbortt. – fastighet, skikt efter skikt, av gammal linoljefärg som gjort sitt

Färgbortt. – fönsterbleck

Färgbortt. – fönsterbågar, spröjs, foto

Färgbortt. – fönsterrenovering

Färgbortt. – gamla träportar

Färgbortt. – högalkalisk – bps_7150_gel P1- medlet kräver neutralisering av ytan inför ommålning

Färgbortt. – inför ommålning, fastighet, planering TIPS

Färgbortt. – ingen penetrering eller upphettning av ytan !

Färgbortt. – innertak stuckatur

Färgbortt. – lager efter lager

Färgbortt. – MILJÖN, en ny forskningsstudie

Färgbortt. – MILJÖN, kapsla in blyvitt !

Färgbortt. – MILJÖN, kapsla in, inga giftiga gaser!

Färgbortt. – MILJÖN, kapsla in, sluta förstöra takplåten !

Färgbortt. – MILJÖN, plåttak NU-DÅ

Färgbortt. – plåt-de olika medlen för tak och fasad

Färgbortt. – plåttak, sluta förstöra takplåten och sprida skräp

Färgbortt. – prover, uppskattad yta för 0.1 liter av ES, ES+ eller ES1.

Färgbortt. – puts på fasad

Färgbortt. – skikt efter skikt – du styr färgborttagningen

Färgbortt. – sluta förstöra takplåten och därav sprida skräp och föroreningar

Färgbortt. – tak bilder till Rengöringsgrad 1

Färgbortt. – trapphus

Gör så här – färgbortt. – ES färgborttagning Kontrollrapport Skeppet, Claes Gozzi

Gör så här – färgbortt. – fastighet, planering TIPS

Gör så här – färgbortt. applicera medel, högtrycksfärgspruta Graco minst 795 eller motsvarande t.ex. King, etc

Gör så här – färgbortt. lös och lyft organiskt mtrl. med rätt hälsoanpassade medel

Gör så här – färgbortt. på plåttak, ANVISNING.

Gör så här – färgbortt. på plåttak, foton

Gör så här – färgbortt. på plåttak

Gör så här – högtrycksspola med hetvattenflatstråle

Gör så här – kemtips från Takcare, råd och rön

Gör så här – klottersanera med AGS-metoden, medel

Gör så här – långtidsskydda – Impregn. – BPS-7712_sv_P1_ mineral fasad och betong, 10 år

Gör så här – långtidsskydda – Impregn. – BPS-7718_sv_P1_ tegelimpregnering, upp till 20 år

Gör så här – långtidsskydda – Impregn. – BPS-7726_sv_P1_ betongimpregnering, godkänd enl. BRO Norm

Gör så här – långtidsskydda – mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år, med BPS 7111_P1,

Gör så här – långtidsskydda – mot fukt, föroreningar och klotter, med AGS 35XX

Gör så här – rengör ytan med pH info, medel

Klotterbortt.- AGS-1_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-1-aerosol_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-2-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-3-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-5-SR_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-5-SR-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-5-SR-hawk_tusch, anilin_P1

Klotterbortt.- AGS-5-SR-hawk-aerosol_sv_tusch,anilin_P1

Klotterbortt.- AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-25_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-27-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-27-Tunn_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-33-GEL_sv_kall yta_P1

Klotterbortt. -AGS-33-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-60_sv_restskuggor_P1

Klotterbortt.- AGS-65_sv_restskuggor_p1

Klotterbortt.- AGS-221-GEL_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-221-Tunn_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-224-Power-Gel_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-560_sv_plast_P1

Klotterbortt.- AGS-560-aerosol_sv_plast_P1

Klotterbortt.- AGS-miljo_sv_tectylbort__P1

Klotterbortt.- AGS-Power-224-Tunn_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-Power-Blue-Gel_sv_P1

Klotterbortt.- AGS-Tectylbort-1_sv_P1

Klotterskydd – AGS_3502_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong

Klotterskydd – AGS_3515_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong

Klotterskydd – AGS-3502_sv_P1_offerskydd

Klotterskydd – AGS-3502-Ice_sv_P1_offerskydd – kall yta

Klotterskydd – AGS-3505_sv_P1_borttagning av skydd

Klotterskydd – AGS-3506_sv_P1_offerskydd

Klotterskydd – AGS-3515_sv_P1_offerskydd, utsatta ytor

Klotterskydd – AGS-3550 Klotterskyddsutredning för Banerket, 2009_bästitest

Klotterskydd – AGS-3550_sv-P1_permanent skydd

Långtidsskydda med BPS-metoden7111_P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Gips och Trä

(Obs dessa  från Powerpoint tar tyvärr från 15 sekunder att öppna. Har du dom sekunderna? )

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Puts och Metall

Neutralisering efter 7100, 7150, – bps_7315_P1

Säkerhet, tak personlig

Säkerhet, tak personliga produkter

TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726

Ytrengöring – BPS_7319_P1_silikonborttagn.

Ytrengöring – fasad – BPS_7111_P1_Eng_

Ytrengöring – fasad – BPS_7112_P1_algtvätt

Ytrengöring – fasad – BPS-7100_P1högalkaliskt medel för hårt nedsmutsad yta,

Ytrengöring – fasad – BPS-7102_P1_30-60 min

Ytrengöring – fasad – BPS-7103_P1-2 timmar

Ytrengöring – fasad – BPS-7300_P1_5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta

Ytrengöring – fasad – BPS-7320_P1_aluminium

Ytrengöring – fasad – BPS-7425_sv_P1_olja

Ytrengöring – fasad – tegel och puts, samt skyddning av ytor

Ytrengöring – industri – TCS-Beto_sv_betning_1302_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Beto-Gel_sv_betning_1307_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Cyrox_sv_desinficering_2302_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Glastvatt_sv2500_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Kalko-05_sv_kalklösare1301_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Limborttagare_sv1800_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Meto_sv_oxidlösare,aluminiumtvätt1303_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Reno-12_sv_alkaliskt allrengöringsmedel1100_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Reno-14_sv_högalkaliskt rengöringsmedel1102_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Speedy_sv_allrengöring färdigbl.1119_P1

Ytrengöring – industri – TCS-Stentvatt-brukslosning_sv1127_P1

Ytrengöring – industri, sot – TCS-25_sv_universal rengöringsmedel1120_P1

Ytrengöring – industri, sot – TCS-30_sv_vattenfri sotsanering2430_P1 = torr sotsanering

Ytrengöring – murbruk – BPS_7317_P1_kalkborttagare_ 1-5 minuter.

Ytrengöring – TCS-Bio-One_sv2301_P1_luktkontroll

Ytrengöring – TCS-Bio-One-Lime_sv2401_P1_luktkontroll

Ytrengöring – TCS-Fordonstvatt-Miljo_sv1110_P1

Ytrengöring – TCS-Renox_sv2303_P1_luktkontroll

Ytrengöring – TCS-Stentvatt-konc.1128_P1

Ytrengöring – TCS-Tensid-Teflon_sv_1202_P1

Ytrengöring – TCS-Tuggummiborttagare_sv_1212_P1

Ytrengöring – TCS-Vaskonol-Maskindelstvatt_sv_1702_P1

Ytskyddning – hård (3550) och porös yta (7111) bilder.

Ytskyddning – impregneringsmedel – BPS-7712_sv_P1

Ytskyddning – korrosionsmedel – NoxydePEGANOX

Ytskyddning – korrosionsskydd – Noxyde behandlingsanvisning Takcare

Ytskyddning – korrosionsskydd – Noxyde_msds_se_SDB

Ytskyddning – korrosionsskydd – Noxyde_pd_Takcare

Ytskyddning – korrosionsskydd – NoxydePEGANOX_takcare

Ytskyddning – korrosionsskydd – PEGANOX Bruksanvisning Takcare

Ytskyddning – korrosionsskydd – Peganox, PDS -gb

Ytskyddning – permanent 3550 för hård tät yta.

SÄKERHETSDATABLAD (SDB);

AGS Power Blue Gel

AGS_1_Aerosol_S_171119081945

AGS_1_S_171119081850

AGS_1_SE

AGS_2plus_GEL_SE

AGS_3_GEL,_KLOTTERBORTTAGARE_SE

AGS_5_SR_GEL_S_171119082108

AGS_5_SR_HAWK_Aerosol_S_171119082221

AGS_5_SR_HAWK_Aerosol_SE

AGS_5_SR_HAWK_GEL_SE

AGS_5_SR_HAWK_SE

AGS_5_SR_SE AGS_25_SE

AGS_27_GEL_SE

AGS_27_tunn,_tectylborttagare_S_180916064719

AGS_33__GEL_S_180806020113

AGS_33__GEL_S_180916010906

AGS_60_S_180812074800

AGS_60_SE

AGS_65_SE

AGS_221_GEL_SE

AGS_221_TUNN_SE

AGS_560_Aerosol_S_171119082348

AGS_560_S_171119082513

AGS_560_SE

AGS_3502_ICE_SE

AGS_3502_S_171230112603

AGS_3502_S_180830060447

AGS_3502_SE

AGS_3503_S_171230112635

AGS_3505_S_171230112318

AGS_3506_S_171230112519

AGS_3515_SE

AGS_3550_SE

AGS_Power_224_Gel_(AGS_224_GEL)_S_180105071821

AGS_Power_224_Tunn_(AGS_224_TUNN)_S_180105071744

AGS_Power_Blue_Gel_S_180122020749

AGS_Tectylbort_1_SE

Ags_Tectylbort_Miljö_SE

AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv

Beto_Gel_SE

Beto_SE

BIO_ONE_LIME_SE_27

BIO_ONE_SE

BIO_ONE_SE_3

BIO-ONE_LIME

BPS_3550_SDB

BPS_7100_SE

BPS_7102_SE

BPS_7103_GEL_SE

BPS_7111_SE

BPS_7112_SE

BPS_7150_SE

BPS_7300_SE_49

BPS_7315_SE

BPS_7317_SE

BPS_7319_SE

BPS_7320_SE

BPS_7425_SE

BPS_7712_S_180905081208

BPS_7718_S_180905081338

BPS_7726_S_180905081451

CYROX_SE CYROX_SE_47

ES (ENG)sdb

ES (SV)sdb

ES 1 (ENG)sdb

ES 1 (SV)sdb

ES 2 (ENG)sdb

ES 2 (SV)sdb

ESplus (ENG)sdb

ESplus (SV)sdb

FORDONSTVÄTT_MILJÖ_S_180813053236

GLASTVÄTT_SE_48

LIMBORTTAGARE_(TCS_Limborttagare)_S_180813060049

MASKINDELSTVÄTT_VASKONOL_S_180813060224

METO_SE_46

RENOX_SE_52

SPEEDY_S_180813060356

STENTVÄTT_BRUKSLÖSNING_SE_30

STENTVÄTT_KONCENTRAT_SE_37

TCS_25_SE

TCS_30_SE_33

TCS-Reno_12_SE

TCS-Reno_14_SE

TCS-Stentvatt-konc

TENSID_TEFLON_SE_13

Tuggummiborttagare_SE

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel, klottersaneringsmedel, ytskyddsmedel, korrosionsskydd och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320