Videosnuttar inom byggnadsvård

Inga fler dödsfall p.g.a. blyförgiftning av personal ! 


Senast i Storstockholm var år 2015.

 


Din personliga miljö är viktigast ! 


Använd ES- och ESS-metoden.


1. Kapsla in färgen och lös upp.   


2. Skjuva loss och avfallshantera.

 

Miljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.

– Skonsam färgborttagning med ES- och ESS-metoden

– Kapsla in, lös upp, skjuva och avfallshantera.

– Bästa personliga miljö vid ytunderhåll!

– Bästa hållbara utveckling!

– Bästa miljö!