ESS = ES-metoden med flatstråle

= ute på tak o. fasad, metall, puts etc.

 

är BPS-produkterna, eller de miljöanpassade färglösarna/ färglyftarna ES, ES +,ES 1 eller ES 2,  som följs av skjuvning med hetvatten flatstråle 45 – 90*C  och 60-350 bar (anpassa tryck efter underlag, vid färgborttagning krävs 170-350, dock max 500 bar), dock min.18 l/ min.

Den upplyfta eller upplösta färgen skjuvas bort, med flatstråle, metodiskt, mot färgen, 30- 45 grader. Alltid från rengjord yta mot färgen. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15*-25*. Skjuvningsavstånd; om mineral yta; 20-200 mm. Mot träyta, alltid rörelse, minst 500 mm avstånd till träfibrer. Om vatteninträngning i trä kan några veckors torktid  förekomma.

Slutavsköljning uppifrån och ned.

 = RENGÖRINGSGRAD 1.   

Miljöaspekter på plåttak:

Allt miljöanpassat och användarvänligt. Inget roterande högtrycksvatten som penetrerar stenar i fasaden eller den tunna metallen på taket, 0,5- 0,75 mm till plastisk deformation (ev. roterande på falsens ovansida). Penetrering riskerar dessutom spridning av tungmetaller till vårt dagvatten!

http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/

Tänk på vad du tar bort, avled alltid vatten från dagvattenbrunn!

Byggnadsvård ESS-metoden