ES – metoden, kapsla in lös upp och ta hand om

Färgborttagning på stående organisk yta  

– 2 steg med ES, ES +, ES 1 eller 

– 1 steg med ES 2 ( löser dock ej alla fabrikat av linoljefärger, men det gör ES. )

 

Kapsla in , lös upp, skrapa  lätt och skölj bort med svamp eller rotborste, ev. högtrycksvatten dock min. 500 mm avstånd.               

 

Kemisk skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll, t.ex. bly, med förtjockade ES, ES 1 eller ES +.   ES fungerar till alla linoljefärger. ES 2 till några fabrikat.

            

 

  1. Inomhus och utomhus tex trävägg; Fäst upp den statiskt laddade plastfolie inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Matglad plastfolie som alternativ. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering.
  2. Applicera tjockt fästlager med långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk plastspackelspade nedifrån och upp.
  3. Vänta 10-60 minuter, applicera igen, nu flödigt, ymnigt arbetslager, använd ”Ullon” roller eller likvärdig långhårig roller. Stöppla, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 – 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspaden för att jämna (som murarslev) ut, förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Behov från 0,25 liter/kvm/lager, Kalkylera med 0,5 liter/ påläggningr och kvm. Normalt min. 2 påläggningar då  linoljefärg finns i skyddet.
  4. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statiskt mot ES produkten. OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om plastfolien mot regn och vind. Nästa lager med färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl.  alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.
  5. Verkningstid 12-24 timmar, se också produktblad. Intorkad ES upplöses med ES ovanpå. Dag 2 gör 1-4.

      Skrapa enkelt av med anpassat verktyg på lämpligt underlag. Om behov, rugga upp ytan, använd                   

      rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok, om behov, ring oss.     

Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
Avled rester från dagvattenbrunn. Ev. uppsugning med FLOATIX.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!             

   Christer Grenbäck,  070 7880320 / info@takcare.se

   Christer Grenbäck,  070 7880320 / info@takcare.se

Byggnadsvård ES-metoden