Metall, Puts

UNDERHÅLL   AV   YTOR

Man brukar ju säga att 80 % av tiden får läggas på rätt förbehandling och grundmålning. Rätt förbehandling av ytan före applicering av nytt ytskydd, är så viktigt att det utgör minst 70% av slutresultatet.

Takcare (egentligen Takcare. cg) som jag startade  år 2002 är ett teknik- och agenturföretag med hållbar miljö- och metodutveckling . Vi har fyra egna kemiska medel, ES, ES +, ES 1 oxh ES 2.  Trion Tensid AB (1979), i Uppsala tillverkar ES, TCS, BPS och AGS produkterna.

Affärside’n är att vi med TTAB säljer medel, metoder och utrustningar som ger Er anpassade ytor. Det innebär att hos oss är problemlösning, metodutveckling och utbildning av Er som kund lika viktig som produktutveckling. Allt vi gör, utvecklas med egen personal och eget kunnande.

Det ger oss en unik flexibilitet med möjlighet att anpassa lösningarna till er, såväl stora som små kunder. Årligen, sedan 1983, utbildar vi Er internationellt och i Sverige.

Vi har ett brett internationellt kontaktnät, och ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Saknar vi kunskap i en fråga vet vi alltid var vi ska vända oss för att få information.  Vi deltager också i större forskningsprojekt finansierade av EU. Vi förmedlar dessutom säkerhetsutrustningar till er.

 

 


Din personliga miljö är viktigast ! 


Använd ES- och ESS-metoden,  och  !


1. Kapsla in färgen och lös upp.   


2. Skjuva loss och avfallshantera.

 


Miljöanpassad ytbehandling av Metall.

 


 

 Resultatet är Rengöringsgrad 1 med ES 1 på hela plåttaket i alla väderstreck !

 


– med de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemiska ES produkterna

   

     

Metoderna; 

      och     

        

 

 


 

Utomhus med  

 och skjuva med flatstråle hetvatten  

 

 


 

 

 

– bästa yta, helt oskadad

 

– billack  med ES

– plastisol och liknande på  plåttak med ES 1

 

 

 

Inför ommålning: Förbehandling / färgborttagning till Rengöringsgrad1 på plåttak.
Nu: HELT RENT OCH OSKADAT med ES produkt och skjuvning med lätt skrapning eller hetvattentvätt ! Miljöanpassade icke frätande, biologiskt nedbrytbara och användarvänliga kemikalier och därefter lätt mekanisk skrapning eller vattenskjuvning med flatstråle och hetvatten samt omhändertagande. Vattentryck på 270-350 bar som definitivt inte vid normal användning kan göra plåten tunnare ! Minimerad spridning av tungmetaller. Omhändertagande av intakt gammal färg i stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
DU KAN MED HJÄLP AV FÄRGLÖSARE/ FÄRGLYFTARE LÄMNA BETYDLIGT LÄNGRE GARANTI PÅ DET NYA YTSKYDDET MED RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ HELA TAKET INFÖR OMMÅLNING !
Då: Redan år 1994 vattenblästrade man och förstörde/ försvagade takplåten genom plastisk deformation i metallen. Plåten blev försvagad/ förtunnad av roterande, penetrerande hårda vattenstrålar med högt vattentryck 700-2500 bar. Dessutom spred man färgrester och tungmetaller. Med vattenblästring lyckades man aldrig ta bort all färg från taket, långt ifrån, som Du ser här nere. I norrläget gick det inte alls.
Tidigare försök att uppnå RENGÖRINGSGRAD 1 inför ommålning av plåttak. I början skrapade man mekaniskt, övergick att prova sandblästring som förstörde rostskyddet, sedan testade man kemikalier, som ¨bums¨, ja Ni vet hur farligt det var för hälsan. Sedan mitten av 90-talet provade man med enbart vatten i roterande strålar mao. vattenblästring från 700 bar till 2500 bar, slog sönder rostskyddet, penetrerande runda hårda vattenstrålar orsakade plastisk deformation i plåten och uttänjd försvagad metall.
Förstörd takplåt! Spridning av tungmetaller !! —————————————————————————-
Den dåliga beläggningen skall alltså bort överallt, vi kräver en perfekt fästyta av ren metall över
Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling


BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.
2(2)
2002-05-24/ cg
2017-09-29 18:08
hela taket för det nya ytskyddet. Vi har tre miljöanpassade färgborttagningsmedel anpassade för olika förhållanden på plåttaket.
RENGÖRINGSGRAD 1, över HELA taket, ger förutsättning för mycket lång livstid på det nya ytskyddet. Färgborttagningsmedlen levereras till Er utan mellanhänder, direkt från fabrik i Uppsala.
Applicera fäst + arbetslager med 10-60 minuter emellan på stående yta eller ymnigt direkt om det är möjligt.
ES 1 är färglyftaren för Plastisolbeläggning och liknande färg utomhus som flagnar på metall. ES 1 lyfter färgen intakt både toppfärg och primer till Rengöringsgrad 1. ES1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack.
ES + löser färg, är snabbare, fungerar på kallare metallyta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt. ES+ använder du också till Pvf2 och plastfärg. ES + löser t.ex. t.ex.
Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten eller Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC.
ES för platsmålat plåttak och gamla färglagningar/ förbättringar, behöver längre tid än ES + men jobbar effektivast på olika typer av färg till Rengöringsgrad1. Alternativt ES till toppfärgen och ES+ till grundfärgen. ES löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. Epoxi.
Omhändertagande av färg och färgborttagningsmedel i papperssopsäckar. Om det går rent praktiskt så tar du hand om soporna redan uppe på taket. Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. HELT OSKADAT ZINKSKIKT/ ROSTSKYDD, PÅ VÄG TILL HELT OSKADAT PREMIUMTAK ! http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/
Absorbera vätskespill med Floatix.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
Christer Grenbäck

 

 

 

Det positiva ytresultatet Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket, dvs. i alla väderstreck !!


Och helt oskadad takplåt, inget skadat rostskydd !


 

 

SundaHus logo landscape RGB460

 

 


Miljön

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN EN NY FORSKNINGSSTUDIE

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN allergiframkallande

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN blyvitt !

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN inga giftiga gaser!

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN sluta förstöra plåten !Miljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.

– Skonsam färgborttagning med ES- och ESS-metoden

– Kapsla in, lös upp, skjuva och avfallshantera.

– Bästa personliga miljö vid ytunderhåll!

– Bästa hållbara utveckling!

– Bästa miljö!


Takcare  har  komplett  kemiskt utbud av produkter och metoder för effektiv, skonsam och anpassad

rengöring och färgborttagning inför applicering av nytt ytskydd 

 


 

  • ESS-metoden; möjlighet till ren, oskadad takplåt och fasadputs. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan, minimering av skräp i naturen, ingen skadad metall och spridning av tungmetaller till dagvatten !

 

  • ES-metoden inomhus och utomhus (ned till -5*C) ersätter på trä den gamla torrskrapningen och upphettningen av färger, då ofta med farligt damm och farliga gaser som resultat ! Nu, inget bekymmer med ändring av ytans pH värde ! Inget behov av andningsmasker längre ! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och det betyder mycket för din hälsa!

 

Vårt budskap till er inför ommålning; att

– du ytterst varsamt/ skonsamt tar fram originalytan på 1700 talets fastighet, eller lämna något lager av historiskt intresse !

– du avlägsnar all färg till putsrent, trärent eller Rengöringsgrad 1 på metall, helt utan att påverka underliggande material. Helt rent och oskadat inför ommålning!

Du arbetar med biologiskt nedbrytbara produkter, användarvänliga, godkända kemiska medel för t.ex. kulturminnesvård, som underhåll av fastigheter, inne och ute.

Miljöanpassade medel för Din personliga miljö, samt bästa ytskydd. Och betydligt längre livstid på det nya ytskyddet än med tidigare förbehandlingsmetoder !

 

Att arbeta med en kemisk lösning är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden. Se ESS- och ES-metoden med färgborttagarna ES, ES +, ES 1 samt ES 2.

Se även fabriks produktlista,  www.takcare.se. och webshop http://shop.takcare.se.

 

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

 

Hållbar miljöutveckling med Takcare

 

 

 

 

 

   och     

        

  

 


 

Skonsam miljöanpassad färgborttagning på fasader


– ES 2 och ES på mineral fasad


– ES 2 och ES på träfasad 


– ES 1, ES + och ES  på fönsterbleck

 

 


ES_2_Gruppbild300  

 

och ES 2  löser ”plastfärg” och de flesta linoljefärger på puts. ES löser alla linoljefärger

5.1Före460

5.2Efter460

Att skonsamt avlägsna t.ex. plastfärg från puts utan att förstöra putsen!!

Restaurerades till original 1887  års utförande ! Denna fastighet gjordes år 2013-2014.


20140605_084755457

 


Så här gick det till;

Här nedan skall nu renoveras en av de vackraste fastigheterna på Östermalm.  Många stukaturer, Brf Stureparken 2 , Valhallavägen 100,  i korsningen med Sturegatan. Vi levererar det miljöanpassade, förtjockade och effektiva färgborttagningsmedlet ES 2 som sprutas på fasaden med högtrycksfärgspruta. Man har nämligen tidigare målat med plastfärg utanpå linoljefärg, varvid plastfärgen flagnat.

Brf Stureparken 2 , miljöanpassad färgborttagning
inför ommålning och återställning till 1887.

Färgborttagning med ES 2  på K-märkt fasad.

Nedan  fina foton på detaljer från Valhallavägen 100  har vi  fått av

Ordförande i Brf Stureparken 2,  Christian Falk, christian@falkfilm.se,
www.falkfilm.se, 0708-141814

 

Fastigheten från 1887 , vars dåliga plastfärg på mineral yta avlägsnas
miljöanpassat med ES 2 och på fönsterbleck med ES 1

20140605_082522_460

Ingen inplastning av färglösaren ES 2 behövs.

Färgborttagningsmedlet ES 2 till mineral fasad och ES 1
till metallfönsterbleck. / RV Fasad & Bygg AB, www.rvfasad.se

Tack Raino Vanhatalo, RV Fasad & Bygg AB, för de första två fotona, som jag fått av Er
färgborttagning med ES 2,  m.m.  på  denna fantastiska fastighet.

Varsam färgborttagning inför ommålning:

Det uppstod ett problem, färgborttagaren fungerade helt plötsligt inte som det var tänkt. Tester gjordes även med ES och ES+. Utan bättre resultat. Nu har vi svaret. Det finns partiellt lagning med mineral färg, alltså icke organisk produkt, som naturligtvis inte färgborttagaren ska angripa. Då beslöts att avlägsna denna beläggning på annat sätt, mekaniskt.

RV FASAD och BYGG AB fortsatte sedan borttagningen av plastfärg på mineral yta med ES 2.

Det visar sig nu att det också är gjort ytterligare lagningar partiellt med plastfärg. Innebär att det är fler lager plastfärg.   

 

Miljöanpassat med rätt färgborttagningsmedel i stället för upphettning av färg, med brandrisk och farliga ångor.

Totalentreprenör är RV FASAD och BYGG AB, Raino Vanhatalo. Toni Vanhatalo är arbetschef www.rvfasad.se

Tack till Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala. Anders tog eget initiativ och förbättrade bildkvalitéten på de bilder jag tagit byggnadsvard.ab@telia.com  / cg

Vi följer jobbet här på hemsidan. www.takcare.se / Christer Grenbäck

 

IMG_1443460

IMG_1442460

IMG_1385460

IMG_1394460

20140605_082354_460

 

 


 

 

 

 ladda ned

med

  och ES 1  på fönsterbleck.

 


 

Permanent ytskydd för hård tät yta.

 

 

Klotterskyddsutredning för banverket. Produktion Graffiti protection evaluation on the behalf of Banverket Produktion.

In this thesis a number of different graffiti protection systems, available on the market, have been evaluated. A graffiti protector is a protective surface placed on the area to be protected from graffiti, the benefit of the protection is to make the subsequent clean-up as easy as possible. This report, required from Banverket Production, evaluates different graffiti protection systems for coated metal and their associated cleaning agents. The aim of this work was to find a product that best meets the requirements of Banverket Production regarding a graffiti protection system and that will be used on their vehicles. Various graffiti protectors, available on the market, were coated on metal plates, these were then exposed to graffiti and later on cleaned up. The tests have been repeated five times to reveal the possible deterioration in sustainability of the protection surface. All graffiti protection systems were then evaluated after a number of criteria, such as cleaning results, work effort, environmental and health effects and economics. The graffiti protection that worked best in this study is Tutoprom, manufactured by Trion Tensid AB.

Sammanfattning
Det här examensarbetet är en utvärdering av ett antal olika klotterskyddssystem som finns på marknaden. Ett klotterskydd är en skyddande yta som läggs utanpå den yta som
skall skyddas för att efterföljande sanering ska vara så enkel som möjligt. I denna rapport utvärderas skydd med tillhörande saneringsmedel för lackerad plåt. Examensarbetet
görs för Banverket Produktion. Syftet med arbetet är att hitta en produkt som på bästa sätt uppfyller de krav som Banverket Produktion har på ett klotterskydd och som de sedan kan använda sig av. Metoden som använts har varit att applicera de olika klotterskydden på lackerade testplåtar, som sedan utsatts för klotter och därefter sanering. Testerna har upprepats fem
gånger för att eventuellt visa på försämring i hållbarhet av skyddsytan. Alla klotterskydd har därefter utvärderats efter ett antal kriterier och därefter har en vinnare utsetts.
Det klotterskyddssystem som fungerat bäst i testerna har varit Tutoprom som tillverkas av Trion Tensid AB.

1.1 Inledning
Banverket använder i sin verksamhet spårgående maskiner för att utföra service och reparationer på järnvägsnätet samt bygga ny järnväg. Dessa maskiner är lackerade med en gul kulör och är oftare stillastående än vanliga tåg i väntan på nya uppdrag. Dessa två faktorer gör maskinerna till ett populärt mål för klotterutövare och klotter kostar Banverket Produktion stora summor varje år. För att underlätta sanering av klotter används olika klotterskydd från ett antal olika tillverkare. I dagsläget finns problem med att veta hur olika fordon är behandlade. För att effektivisera och underlätta hantering av klotterskydd vill man nu använda ett standardiserat klotterskyddssystem från en och samma tillverkare. I ett led till att få ett standardiserat klotterskyddssystem ska en utvärdering göras där de olika fabrikaten ska ställas mot varandra och jämföras efter ett antal i förväg uppställda kriterier.

1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på ett enhetligt klotterskyddssystem som passar för Banverket Produktions ändamål. Målet är att på ett bra sätt kunna hitta det klotterskyddssystem som på bästa sätt uppfyller de i förhand uppställda kraven och kriterierna som bestämts i samråd med Banverket Produktion. Dokumentation, prisuppgifter och allmänna omdömen ska tas fram.

1.3 Avgränsningar
De avgränsningar som finns för det här examensarbetet är att max 10 st olika klotterskydd får vara med i utredningen. Utredningen kommer enbart behandla sådana klotterskydd som lämpar sig för lackerad plåt, alltså ej klotterskydd för betong osv.

1.4 Problembeskrivning
Problemen som ligger bakom detta examensarbete är Banverket Produktions problem med klotter på deras fordon. Idag finns det hos Banverket Produktion inte något standardiserat klotterskydd utan ett flertal olika fabrikat används vilket kan vålla problem vid sanering då det kan göra att fel saneringsmetod används.

2 Företagspresentation
Banverket Produktion är Nordens ledande järnvägsentreprenör och sysslar med att underhålla och bygga ny järnväg. Banverket produktion skiljdes från Banverket 1998, 10 år efter att tågtrafiken avreglerats och SJ delats upp och skiljts från Banverket. Sedan 2002 konkurrerar man på en öppen marknad. Banverket produktion har ca 3000 anställda och äger 450 specialfordon som på olika sätt är anpassade för att klara av det mesta när det gäller järnvägsunderhåll och bygge av ny järnväg. Banverket Produktion har sex distriktskontor belägna i Stockholm, Luleå, Gävle, Nässjö,
Göteborg och Malmö.

Figur 2:1 Bild av hur ett av Banverket Produktions fordon kan se ut.
1 http://www.banverket.se/pages/7985/foretagspresentation.pdf
3
3 Metod
Förstudier har gjorts om marknaden för klotterskydd samt om vilka färger som är populära bland klottrare. Kontakt har tagits med olika klotterskyddstillverkare och i vissa fall har möten och intervjuer genomförts. Testerna av de olika klotterskyddssystemen skedde på plåtskivor i dimensionen 500mm x 500mm lackerade med en kulör med färgkod RAL 1004, samma kulör som Banverket Produktions fordon är lackerade med. Varje plåt har behandlats med ett klotterskydd från de olika fabrikaten. Klotterskydden har sedan fått verka/härda enligt tillverkarens specifikationer
för att uppnå bästa möjliga resultat. De lackerade plåtskivorna har därefter utsatts för klotter av varierande slag. Tre olika sprayfärgsfabrikat, tre olika fabrikat av tuschpennor
samt ett bläck som är inriktat på klottermarknaden har använts i denna studie. En mall använts för att appliceringen av sprayer, tusch och bläck ska bli likadan på alla plåtar.
Klottret har sedan fått härda för att efterlikna verkliga omständigheter innan sanering påbörjats. Sanering har skett med respektive tillverkares saneringsmedel och enligt
tillverkarens rekommendationer. En ekonomisk kalkyl har gjorts i de fall där det varit möjligt vilken behandlar pris/behandlad kvadratmeter och arbetskostnad.

4 Bakgrundsbeskrivning
4.1 Graffiti/Klotter
Den vanligaste typen av graffiti eller klotter som tåg utsätts för är utfört med sprayburkar eller olika typer av bläckpennor. Sprayklotter kan visserligen täcka stora ytor men ofta är det mindre klotter gjort med tusch som kräver mest arbete och mest av klotterskyddet då dess mindre storlek på färgpigmenten gör att det lättare kan tränga in i underlaget. På marknaden finns en uppsjö av olika tuschpennor speciellt anpassade för att fästa bra och vara så svårsanerade som möjligt. Vanligt är att bläcket då innehåller olika tillsatser, t.ex. bitumen som har den egenskapen att om färgen upphettas med gasolbrännare så bränns färgen in i underlaget, företrädesvis en lackerad yta. I dessa fall är det i princip omöjligt att sanera utan att lackera om underlaget.

4.2 Klotterskydd
Klotterskydd kan delas upp i två huvudgrupper, permanentskydd och offerskydd. Skillnaden mellan dessa är att permanentskydd är just vad namnet antyder, ett skydd som sitter permanent och har möjlighet att skydda underlaget från klotter under lång tid även efter upprepade saneringar. Offerskydd är ett skydd som läggs på underlaget och skyddar mot klotter men skillnaden här är att skyddet försvinner tillsammans med klottret vid en sanering. Efter sanering läggs ett nytt lager med skydd på den yta som skall skyddas från klotter.

5 Arbetets genomförande
5.1 Förstudier
Arbetet startade med att undersöka vilka olika klotterskydd som finns på marknaden. Här användes en kemikalielista över produkter som är miljöbedömda av Banverket och Vägverket, för att ta reda på vilka klotterskydd som används nu eller har använts tidigare av Banverket. Vidare togs kontakt med ett antal andra företag som äger fordon som utsätts för klotter för att se vad de använder eller rekommenderar. Olika fabrikat av spray samt tuschpennor har inhandlats. Valet av vilka fabrikat som skulle medverka kommer sig av förstudier av vilka produkter som marknaden för graffiti tillhandahåller, samt förstudier i internetforum för klottrare där jag kunnat se vad som är populärt och vad folk för det mesta använder3. De olika fabrikat jag valt får representera de olika typer av klotter som ett fordon kan utsättas för. Dessa produkter har, förutom att vissa av dem är speciellt marknadsförda mot graffiti egenskaper som t.ex. lättillgänglighet, uttalat svårsanerat, eller ett billigt inköpspris. Tre olika spritpennor av olika fabrikat och prisklass användes. Dessa var: ”Montana Gold marker” i färgen röd inköpt på Highlights, en affär inriktad på graffiti och konstnärsmaterial.”On the run 071 Cold sweat (Hard to buff 2)” i färgen svart, även denna inköpt på Highlights. ”Tex 201” 3-pack permanenta märkpennor inköpta på Biltema. I testerna används färgen blå. Utöver spritpennor så användes även ett bläck som köps på flaska. Detta heter ”Grog- Buffproof ink” och applicerades med hjälp av mall och pensel. Färgen är svart.
Tre olika sprayfärgsfabrikat användes. Dessa var: ”Montana black” i färgen lila och inköpt på Highlights. ”Biltema Bättringsfärg” i färgen grön och ”Hammerite” i färgen svart.
3 https://www.flashback.info/forumdisplay.php?f=48

Figur 5:1 De olika sorters klotterfärger som används i testerna av klotterskydd.
Det gjordes även sökningar på internet för att hitta ytterligare klotterskydd. De klotterskyddstillverkande företagen kontaktades sedan för att utröna om de hade produkter lämpliga för min uppgift, det vill säga skydd och saneringsmedel för lackerad plåt och utomhusbruk. Det som kunde konstateras efter att ha gjort efterforskningar om marknaden är att saneringsbranschen är enorm, men däremot finns det ganska få aktörer som framställer själva klotterskydds- och saneringsprodukterna. Efter kontakt med dessa företag hade sju av dem produkter som var lämpliga för
fordon i sitt sortiment. Av dessa kom fem med i mitt arbete. De företag som medverkar i min utredning är:

• Trion Tensid AB
• Pica kemi AB
• Silanex AB
• Euromaint AB
• LJ-Kem AB

5.1.1 Trion Tensid AB
Trion Tensid AB är ett företag i Uppsala som startade sin tillverkning 1983 då de började tillverka produkter för industriell rengöring. 1985 utvecklades deras Anti Graffiti System(AGS) som idag är deras största produktgrupp och innehåller skydds- och saneringsprodukter för de flesta underlag4. I denna utvärdering finns klotterskyddet Tutoprom samt saneringsmedlen AGS 221 Tunn, AGS 560 och AGS 5 SR med. De tre olika saneringsmedlen har olika styrka där AGS 221 Tunn är det svagaste och 4 www.trion.se

AGS 5 SR är det starkaste.
Denna produkt använder Deutsche Bahn som är Tysklands statliga järnväg.

5.1.2 Pica Kemi AB
Pica kemi AB är ett företag beläget i Arlöv. De har ett heltäckande produktsortiment för klotterskydd och saneringsmedel för de flesta ytor6. Pica Kemi AB:s klotterskyddsom medverkar i den här utvärderingen heter P590 och är ett offerskydd. Saneringsmedlet heter No:900.

5.1.3 Silanex AB
Silanex AB är ett företag beläget i Solna, Stockholm som tillverkar impregnerings och skyddsprodukter7. Deras bidrag i den här utvärderingen heter Permaprotect och är ett tvåkomponents permanent klotterskydd. Inget tillhörande saneringsmedel finns utan sanering kan ske med valfritt saneringsmedel. Testning sker för närvarande av SJ i Malmö på ett X2000 lok8.

5.1.4 Euromaint AB
Euromaint är ett företag med huvudkontor i Solna, Stockholm som sysslar med diverse underhåll av lok och tågvagnar. Euromaint distribuerar en klotterskyddsfolie vid namn Signshine som tillverkas av 3M. Detta skydd skiljer sig alltså från de andra i form då det är en plastfolie som anbringas på ytan istället för de övriga som är i flytande form. Den skiljer sig även från de andra i hur den är tänkt att användas. De övriga har bara till uppgift att skydda mot klotter medan folien är tänkt att vara ett alternativ till omlackering och då med ett inbyggt klotterskydd. Folien kan fås med valfri färg eller motiv. Rengöring av folien sker med en citrusolja. Detta skydd används av London Underground och Network Rail som är Banverkets motsvarighet.
i England.

5 Stomilovic, 2009
6 www.picakemi.se
7 www.silanex.se
8 Lagnetoft, 2009
9 Alm, 2009

5.1.5 LJ-Kem AB
LJ-kem är beläget i Gävle och har i sitt utbud skydd och saneringsvätskor för de flesta typer av underlag10. Klotterskyddet från LJ-Kem är ett tvåkomponents permanentskydd. Skyddet heter 9606 och saneringsmedlet heter Klotterborttagning 24.

5.2 Applicering
Appliceringen av de olika produkterna skedde på lite olika sätt och här följer en lista på rekommendationer från tillverkarna för applicering av de olika produkterna samt min bedömning av svårighet vid appliceringen.

5.2.1 AGS Tutoprom från Trion Tensid AB
Ytan som ska behandlas ska vara rengjord från klotter och föroreningar. Därefter läggs skyddet på i ett tunt lager med tvättpäls eller trasa. Om ett för tjockt lager läggs på så finns risk att skyddet krackelerar. Dock behövs ett tjockare lager på ytor som ärmatta eller absorberande. Skyddet är dammtorrt på 1-2 timmar och tål klotter efter 24 timmar. Full motståndskraft mot klotter finns efter 7 dygn. Min bedömning är att det är lättapplicerat, den enda svårigheten som jag ser med appliceringen av detta skydd är att få till ett jämnt tunt lager över hela ytan som ska
skyddas. Detta är troligen något som avhjälps med ökad erfarenhet och rutin i användningen av detta skydd. Före applicering av skyddet bör det testas på en mindre yta för att se hur absorberande ytan är, detta för att lättare kunna lägga en bra tjocklek på skyddet redan från början. Den behandlade ytan blir blank liknande ett tunt lager klarlack.
www.lj-kem.se

Figur 5:2 Efter applicering av Tutoprom på försöksytan som består av lackfärg i kulör
RAL 1004 lackerat på 500x500mm stålplåt. Foto: J. Hansson

5.2.2 PP-590 Protector från Pica Kemi AB
Det här skyddet läggs efter noggrann rengöring av ytan på i ett jämnt lager med hjälpav svamp eller en fin roller. Skyddet ska läggas på i två lager för att ge ett fullgott skydd. Detta är ett offerskydd vilket gör att ett nytt lager med skydd måste läggas på efter sanering. Skyddet ska enligt produktblad passa för de flesta typer av ytor och verkar inte vara specialiserat för plåt. Skyddet ser jag som lättapplicerat. Vid applicering i denna studie så användes en roller och enda svårigheten var från början att få till en jämn yta då det är lättrinnande och lätt rinner av på vertikala släta ytor. Med mindre mängd av skyddet i rollern så uteblir dessa rinningar. Den behandlade ytan blir något matt.

Figur 5:3 Efter applicering av P-590 Protector. Foto: J. Hansson
5.2.3 Permaprotect från Silanex AB
Detta skydd är ett tvåkomponentsskydd som passar speciellt bra till rena eller lackerade plåtytor. Efter blandning av komponenterna så bör skyddet användas inom 6 timmar. Applicering sker med lågtrycksspruta eller finskumroller. Full motståndskraft mot klotter nås efter 12-24 timmar beroende på temperatur. Jag använde finskumroller vid min applicering och detta var det skydd som var lättast att applicera. Skyddet är relativt trögflytande vilket gjorde att det var lätt att få en blank och fin heltäckande yta. Detta skydd är det som mest liknar en klarlack och ger en mycket blank yta efter härdning.

Figur 5:4 Efter applicering av Permaprotect. Foto: J. Hansson

5.2.4 Signshine från Euromaint AB
Signshine är som beskrivet tidigare en självhäftande folie. Applicering sker i ark av folien och för att underlätta placering kan vatten med några droppar diskmedel sprayas på ytan som ska täckas. Eftersom detta är en folie så behövs ingen torkningstid utan skyddet har full motståndskraft mot klotter redan direkt efter applicering. Folien klarar också välvda ytor utan att vecka sig. Något omdöme utifrån egen applicering kan ej göras här då folien till mina tester levererades redan applicerad på testplåtar.

Figur 5:5 Färdigapplicerad plåt med Signshine. Foto: J. Hansson
5.2.5 Klotterskydd 9606 från LJ-Kem AB
Detta skydd appliceras med roller, spruta eller pensel. Jag använde roller vid min applicering. Efter blandning av komponenter bör skyddet appliceras inom två timmar. Full motståndskraft mot klotter finns efter 48 timmar. Även detta skydd är mycket lättapplicerat, dock något svårt att få en jämn yta med roller då lätt luftbubblor bildas. Att spruta på skyddet skulle nog vara att rekommendera på stora ytor. Skyddet bildar en något blek matt yta.
.
Figur 5:6 Yta behandlad med klotterskydd 9606. Foto: J. Hansson
5.3 Applicering av klotterfärger
5.3.1 Klotterfärger
Alla testplåtar utsattes för samma mängd klotter med hjälp av en mall. De olika klotterfärgerna målades i vertikala streck på plåtarna. Generellt är det svårare att skydda mot tuschpennor och bläck än mot sprayfärg, detta på grund av den mindre färgpigmentstorleken som pennor och bläck har jämfört med sprayer. Mindre pigment gör att färgen kan tränga in lättare i underlaget11. Därför har fler fabrikat av pennor/bläck använts än fabrikat av sprayfärger. Vid applicering av klotter på plåtarna så märks skillnader mellan de olika fabrikaten gällande hur bra klottret fäster på skydden. På vissa skydd är det mycket svårt att få en heltäckande yta med de klotterfärger jag använt. Detta ser jag som mycket positivt då det borde göra klottring på sådana ytor
tämligen ointressant. Under testerna lades klotterfärgerna likadant på alla plåtar enligt den ordning som visas i Figur 5:7.

Figur 5:7 Namn och placering på de klotterfärger som använts. Foto: J. Hansson
5.3.2 Tutoprom
På tutoprombehandlad yta fäster inte färgerna, endast sprayfärgen från Hammerite ger ett heltäckande färglager. Klotterfärgerna rullar ihop sig på ett sätt som om det vore en fet yta, speciellt tusch.

Figur 5:8 Efter klottring på yta behandlad med Tutoprom. Foto: J. Hansson
Röd Montana
Svart On the run
Blå Tex 201
Grog bläck
Lila Montana Gold
Grön bättringsfärg
Svart Hammerite

5.3.3 Permaprotect
På detta skydd fäster färgerna utan några större problem. Det är endast bläcket som inte fäster utan rinner av, däremot lämnar bläcket direkt en missfärgning.

Figur 5:9 Efter klottring på yta behandlad med Permaprotect. Foto: J. Hansson
5.3.4 P-590 Protector
Färgen fäster utan problem även om viss skillnad finns på röd Montana och bläcket som fäster lite sämre än de andra.

Figur 5:10 Efter klottring på yta behandlad med P-590 Protector. Foto: J. Hansson

5.3.5 Klotterskydd 9606
Alla färger fäste bra på detta skydd. Ingen klotterbortstötande effekt kunde märkas.

Figur 5:11 Efter klottring på yta behandlad med 9606 från LJ-Kem. Foto: J. Hansson
5.3.6 Signshine
På detta skydd vill inte färgerna fästa riktigt, det är speciellt svårt att få en heltäckande färgyta med sprayfärgerna.

Figur 5:12 Efter klottring med tusch och bläck på yta behandlad med Signshine.
Foto: J. Hansson

Figur 5:13 Efter sprayklotter på yta behandlad med Signshine. Foto: J. Hansson
5.3.7 Resultat av skyddens egenskap att stöta bort klotter
I tabell 1 följer en sammanfattning över hur väl skydden stöter bort färg vid klottring. Betyg har satts med poäng mellan 1-5 gällande hur de olika skydden klarar att stöta bort de olika färgerna som de utsatts för. 5 är bra och 1 är dåligt. Tabell 1 Tabell över skyddens tendens till att stöta bort färg. 5 är bra, 1 är dålig. Som synes så fungerade Tutoproms bortstötande egenskaper bäst av de skydd som finns i utvärderingen.

5.4 Sanering
Vid saneringen användes de saneringsvätskor som rekommenderades av tillverkaren. Vid saneringen har klotterfärgen härdat i ett dygn. Tid tas vid varje sanering för att få ett någorlunda mätbart resultat på hur lättarbetat det är. Fem saneringar görs på varje plåt.

Tutoprom Permaprotect P-590 LJ-Kem Signshine
Tuschpenna/Biltema 4 1 1 1 3
Tuschpenna/Montana 5 1 1 1 4
Tuschpenna/Cold sweat 4 1 1 1 3
Bläck 5 5 1 1 5
Spray/Montana 4 1 1 1 4
Spray/Biltema 5 1 1 1 4
Spray/Hammerlite 3 1 1 1 3
Totalt 30 11 7 7 26

5.4.1 Tutoprom från Trion Tensid
Trion tensid har tre olika saneringsvätskor i varierande styrka. Ags 221 tunn, AGS 560 och AGS 5 SR där AGS 221 tunn är svagast och AGS 5 SR starkast. AGS 5 SR ska användas med försiktighet då den kan skada klotterskyddsytan. Den bör därför bara användas vid extra svårsanerat klotter. Vid sanering ska man fukta en trasa eller ett högabsorberande papper med saneringsvätska och arbeta sig in mot mitten av klottret. Första saneringen på Tutoprom gick mycket lätt när den svagaste saneringsvätskan verkat ett tag. Tusch, bläck och sprayfärgerna från Montana och Biltema löstes upp direkt och kunde lätt torkas bort. Sprayen från Hammerite satt lite hårdare och krävde längre tid för saneringsvätskan att verka. Tiden för att sanera hela plåten och att få den helt ren igen tog 9 min. Resultatet efter sanering är en helt ren plåt utan några skuggor eller missfärgningar. I de efterföljande fyra testerna kunde inga försämringar av skyddet skönjas. Tidsåtgång för efterföljande tester var ungefär densamma, 10 ± 1 min.

Figur 5:14 Resultatet efter sanering av yta behandlad med Tutoprom är en helt ren
plåt utan några skuggor eller missfärgningar. Foto: J. Hansson
5.4.2 Permaprotect från Silanex
Silanex skickade ej med något eget saneringsmedel utan rekommenderade mig att använda ett valfritt milt saneringsmedel. Jag använde mig här av Trion Tensids saneringsmedel och det fungerade bra tillsammans med skyddet från Permaprotect som bildar en mycket hård och blank skyddsyta. Färgerna från pennorna och bläcket löste upp sig mycket lätt, däremot krävdes det en aning mer jobb på sprayfärgerna än vad det gjorde under sanering på Tutoprom. Även här satt sprayen från Hammerite mycket hårt och krävde största delen av saneringstiden. Inga rester lämnas dock av
sprayerna. Permaprotect klarade inte av bläcket särskilt bra då det trängt in i skyddsytan och lämnat en kraftig brun missfärgning efter sig. Det finns även en svag miss18 färgning efter den röda Montanapennan. Den svarta On the run pennan lämnade också en missfärgning men ytterst svag. Figur 5:15 Efter sanering av yta behandlad med Permaprotect. Tusch och bläck lämnar vissa skuggor. Foto: J. Hansson.

Klottring och sanering upprepades fyra gånger till men inga större skillnader mot första sanering kunde märkas. Ytan var fortfarande hel och mycket blank. Självklart finns samma svagheter som under första saneringen kvar. Bläck lämnar missfärgning, svag missfärgning på röd Montana samt återigen mycket svag skugga på svart On the run. Tidsåtgång var ca 15± 1 min för alla saneringsomgångar.

5.4.3 P-590 Protector
Saneringsvätskan från Pica Kemi heter N:o 900 och används genom att fukta en tvättduk med den och sedan torka rent. Det går bra att ta bort röd Montana men de övriga ger stora problem och då speciellt bläcket. Det är mycket hårdjobbat på sprayerna och där speciellt på sprayen från Hammerite i likhet med de övriga skydden. Med mycket jobb så tar saneringsvätskan bort sprayerna, dock så finns det vissa rester kvar som är mycket svåra att ta bort med enbart tvättduk. Tusch (utom röd Montana) och bläck verkar under sanering tränga in i den underliggande lacken med
stora missfärgningar som följd. Efter 30 minuters sanering avslutades testet då resultatet ändå inte visade någon förbättring. Resultatet av saneringen var ej tillfredsställande. Har även gjort om testet på detta skydd på en ny ren plåt där jag noggrant sett till att det blir en heltäckande skyddsyta för att utesluta att jag gjort något fel i första behandlingen. Även här blev det ett liknande resultat. Med detta resultat finner jag det omöjligt att göra fortsatta tester på detta skydd då det inte klarar av första saneringen på ett tillfredställande sätt.

Figur 5:16 Efter sanering av yta behandlad med P-590 Protector. Tusch och bläck har
tagit sig in i underliggande lack. Foto: J. Hansson
5.4.4 Signshine
På grund av leveranstid så gick det ej att få tillgång till foliebitar i samma storlek som i de övriga testerna. Dessa tester gjordes på två foliebeklädda metallbitar i storlek 200x300mm, en för spray och en för pennor/bläck . Således blir tidtagningen lite missvisande här. Vid sanering av pennor/bläck så är det svårt att få en riktigt ren yta, alla färger löses upp lätt men alla lämnar också skuggor efter sig. Det är dock mycket lättjobbat och klottret löser upp sig direkt vid kontakt med saneringsvätskan. Vid sanering av sprayfärg får man låta saneringsvätskan verka lite längre och sedan jobba in den i den klottrade ytan. När väl detta är gjort så är det lätt att torka av färgen, att sanera Hammerite tog längst tid även här. Efter sprayerna lämnas ingen tendens till rester eller skuggor. Även här syns inga tendenser till försämrat skydd efter upprepade tester utan samma brister som i första sanering upprepar sig. Daniel Alm på Euromaint, som är en av de ansvariga för Signshine, menar att skyddet får bättre verkan efter ett antal saneringar i och med att rester av oljan finns kvar på folien. Detta är dock inget som gjort stor skillnad i dessa fem tester utan sanering har tagit ca 7±1 min varje omgång.

Figur 5:17 Efter sanering av yta behandlad med Signshine. Svaga skuggor efter bläcket och alla tuschpennor. Foto: J. Hansson
Figur 5:18 Efter sanering av spray på yta behandlad med Signshine. Inga rester eller skuggor. Foto: J. Hansson
5.4.5 Klotterskydd 9606
Saneringen av denna klotterskyddsbehandlade yta fungerade inte speciellt bra. Saneringsvätskan verkar ha en tendens att lösa upp skyddsytan, speciellt vid sanering av färger som sitter lite hårdare och där mer saneringsvätska krävs, t.ex. tusch och bläck. Sprayfärger gick att sanera med några mindre skador i skyddet. Testplåten gick inte att få helt ren och i och med att skyddsytan är delvis borta så ser jag fortsatta tester som omöjliga.

Figur 5:19 Efter sanering av yta behandlad med Klotterskydd 9606 från Lj-kem.
Mycket svårsanerat, skyddsytan till viss del förstörd. Foto: J. Hansson
5.4.6 Resultat över sanering
I tabell 2 finns en sammanfattning över resultatet för skydden vid sanering. Poäng 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra har getts efter hur väl skydden klarat av att stå emot de klotterfärger
som testplåten utsatts för. Skuggor, färgrester och i vilket skick skyddsytan är efter sanering har varit sådant som bedömts. Även arbetsinsatsen som krävts har betygsatts. I det efterföljande arbetet utesluts de skydd som jag anser ej fungerade, dvs. P-590 från Pica Kemi samt 9606 från Lj-Kem. Tabell 2 Tabell över resultat hos de olika skydden vid sanering. 5 är bra och 1 är dåligt.

Tutoprom Permaprotect P-590 LJ-Kem Signshine
Tuschpenna/Biltema 5 5 2 1 3
Tuschpenna/Montana 5 3 4 2 4
Tuschpenna/Cold
sweat 5 4 3 2 4
Bläck 5 2 1 1 4
Spray/Montana 5 5 4 5 5
Spray/Biltema 5 5 3 5 5
Spray/Hammerite 5 5 3 5 5
Arbetsinsats 5 3 1 1 4
Totalt 40 32 21 22 34

6 Miljö och hälsoaspekter på de olika klotterskyddssystemen
Här behandlas endast de skyddssystem som jag genom mina tester anser fungerar på ett tillfredställande sätt. Dessa är systemen från Trion Tensid, Silanex och Euromaint. Säkerhetsdatablad bifogas som bilagor för alla skyddssystem.

6.1 Tutoprom-Farliga egenskaper
Tutoprom är märkt enligt följande: frätande, mycket brandfarligt och farligt vid förtäring. Hantering och lagring Tutoprom ska förvaras i ett väl ventilerat rum där temperaturen inte får överstiga +25C. Eftersom risk för frätskador finns så bör skyddsutrustning användas, skyddsmask, tättslutande glasögon, skyddshandskar och skyddskläder. Antändningskällo ska undvikas.
Toxikologisk information Tutoprom innehåller cyclosilazaner. Dessa är testade på råttor. LD50 akut oralt är 200-2000mg/kg. Med LD50 akut oralt menas att 50 procent av försöksdjuren dör vid
inmundigande av aktuell dos.12 Inandning är ej utrett men kan tänkas ge illamående, huvudvärk eller kräkningar. Hudkontakt är ej testat på människor men kan tänkas ge frätskador. Stänk i ögonen är ej testat men förmodas ge stark irritation, ev frätskada med bestående skador. Förtäring är ej testat men ger enligt säkerhetsdatablad förmodligen brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe. Fara för stora bestående skador.

6.1.2 AGS 221 tunn – Farliga egenskaper
AGS 221 tunn är inte märkningspliktig vad gäller hälsa, miljö och brandrisk. Den kan dock vara något irriterande för hud, ögon och inandning.

12 Waaldebäck, 2009
13 Säkerhetsdatablad Tutoprom

Hantering och lagring. Hantering ska ske så att långvarig exponering undviks. Kontakt med basiska ämnen ska också undvikas. Förvaras väl tillsluten. Toxikologisk information Låg hälsofara vid användning av produkten. Inandning kan vid större mängder ge illamående eller obehag. Långvarig hudkontakt kan ge hudirritation. Ögonstänk kan ge kraftiga obehag i form av rinnande ögon och synförsämringar. Kan framkalla obehag vid förtäring, kräkningar kan förekomma.

6.2 Permaprotect
Farliga egenskaper Komponent 1 har inga kända farliga egenskaper. Komponent 2 är hälsoskadlig, frätande och farligt vid förtäring. Hantering och lagring Komponent 1 Kontakt med ögon och hud ska undvikas. Andningsskydd är lämpligt vid sprutarbeten för att undvika sprutångor. Permaprotect ska lagras i sluten originalförpackning. Användning ska ske där det finns god luftväxling. Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas när omfattande risk för direktkontakt finns.

Komponent 2
Vid användning ska det vara god ventilation. Produkten ska förvaras åtskiljt från antändningskällor. Ska förvaras åtsluten på en sval plats skyddad från fuktighet. Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas, skyddskläder vid behov. Toxikologisk information.

Komponent 1
Vid normal användning och hantering har inga negativa hälsoaspekter kunnat noeras.

Komponent 2
14 Säkerhetsdatablad AGS 221 Tunn

Hälsovådlig vid förtäring, frätande vid hudkontakt och ögonskador vid ögonkontakt.15

6.3 Signshine
För Signshine har det ej gått att få tag på säkerhetsdatablad eller annan information angående innehållet i saneringsvätskan tillgörande Signshine. Vätskan är dock baserad på citrusolja och ska vara biologiskt nedbrytbar16.

15 Säkerhetsdatablad Permaprotect komponent 1 och 2
16 Alm, 2009
7 Ekonomi
7.1 Tutoprom

Tutoprom kostar 3475 kr/liter. En liter räcker till ca 60-70 kvadratmeter vilket gör att kostnaden för behandlad kvadratmeter är 50-60 kr. Vid sanering används tre olika saneringsmedel
av varierande styrka. I mina tester har den svagaste saneringsvätskan fungerat för alla former av klotter och användning av de starkare vätskorna har ej varit nödvändig. Literpris för alla dessa vätskor ligger på mellan 60-80 kr. Åtgången vid sanering av plåtarna i denna utvärdering skulle jag uppskatta till några få centiliter per sanering vilket gör materialkostnaden för saneringen väldigt låg. Arbetskostnaden om man räknar med 350kr/timme (ca 6 kr/minut) blev i mitt fall för applicering ca 24 kr/kvadratmeter då det tog ungefär en minut att lägga ett lager på
testplåten som är en fjärdedels kvadratmeter. Denna tid kan förmodligen kapas rejält av någon som är mer erfaren samt har bättre utrustning vad det gäller påläggning av skyddet, t.ex. utrustning som ger möjlighet till bredare dragningar vid påläggning. För sanering uppgick tiden till ca 10 min vid alla tester. För att kunna jämföra resultat med Signshine som har mindre testplåtar så har den totala ytan som är täckt med klotter räknats ut. Denna yta är ca 0,12 kvadratmeter på denna plåt.

1/0,12=8,33 (1)
8,33*6*10=500 (2)
Arbetskostnad för sanerad kvadratmeter fylld med klotter vid minutkostnad på 6 kr blir totalt 500 kr.
7.2 Permaprotect
Permaprotect kostar 385 kr per liter. Åtgången beror på ytans struktur men ca 0,05- 0,1 liter / kvadratmeter är vanligt. Detta gör att behandlad kvadratmeter har ett ca pris på mellan 20 kr och 40 kr.
Arbetskostnaden blir vid applicering 12 kr då det tog ca 30 sekunder med den roller som jag använde. Samma sak som för Tutoprom angående tidsåtgång gäller här då mycket av appliceringstiden beror på erfarenhet och hur bred roller man använder. Sanering tog ca 15 minuter här vid lika klottrad yta vilket ger:

8,33*6*15=749 (3)
Arbetskostnad blir alltså 749 kr per kvadratmeter fylld med klotter.

7.3 Signshine
Euromaint som marknadsför Signshine i Sverige har inte velat ge några prisuppgifter. Innan appliceringen av detta skydd vill de kunna göra en besiktning av aktuellt fordon och därefter ge en offert. I de samtal som förts med Daniel Alm och Kash Taimoori som är de som är ansvariga för Signshine på Euromaint så har det framkommit att priset per behandlad kvadratmeter överstiger priset för de övriga skydden. Eftersom Signshine är menat att ersätta både lackering och klotterskydd i en och samma produkt blir en jämförelse inte riktig om bara klotterskydd beaktas.
Arbetskostnad vad det gäller applicering går ej att ge på detta skydd då applicering ej gjordes av mig. På dessa plåtar uppgick den klottrade ytan till ca 0,05 kvadratmeter. Tidsåtgång var ca 7 min för både tusch och spray totalt.

1/0,05= 20 (4)
20*6*7=840 (5)
Alltså en arbetskostnad på 840kr för sanering per kvadratmeter fylld med klotter.
7.4 Resultat för ekonomi
Sammanfattning av resultaten för vad kvadratmeterkostnad, arbetskostnad och literpris är för respektive produkt.
Tabell 3 Tabell över de olika klotterskyddens kvadratmeterpris, arbetskostnad samt literpris.
Kvadratmeterkostnad Arbetskostnad Literpris
Trion
Tensid 50-60 kr 500 kr 3 475 kr
Silanex AB 20-40 kr 749 kr 385 kr
Signshine x 840 kr x

8 Resultat
Arbetet med att testa de klotterskyddssystem som jag valt att ta med i detta examensarbete har resulterat i att bara tre av de fem fabrikaten har visat sig fungera tillfredsställande.
De skydd som ej har fungerat har jag beslutat att ej gå vidare med. Det skydd som fungerat bäst är Tutoprom från Trion Tensid. Klotter har svårt att fästa på detta skydd samt att klottersaneringen har varit enklast här. Inga rester eller skuggor finns kvar på detta skydd utan ytan ser ut som innan klottring. Priset per kvadratmeter för Tutoprom är ca 50-60kr. Priset på saneringsvätska ligger på 60-80 kr per liter och vid normal användning. Arbetskostnad hamnar på ca 500 kr per kvadratmeter. Permaprotect och Signshine har båda sina för- och nackdelar. De skyddande egenskaperna är så gott som jämbördiga med en liten fördel för Permaprotect som skyddar något bättre mot tusch. Skyddens förmåga att stöta bort klotter fungerar bäst hos
Signshine där det är svårt att få ett heltäckande lager färg. Vid sanering krävs det ungefär lika mycket jobb för båda dessa skydd och saneringen är inte lika effektiv som på Tutoprom. Signshine har en stor fördel före både Tutoprom och Permaprotect, eftersom den är en folie så avger den till skillnad från de andra inga ångor och ingen skyddsutrustning behöver användas vid applicering. Det borde därför vara ett mindre hälsoskadligt skydd än de övriga. Därtill behövs heller ingen torkningstid utan full motståndskraft mot klotter finns direkt efter applicering.
Jag har i en produktvalsmatris gett poäng från 1 till 5 efter mina erfarenheter och bedömningar av skydden. Egenskaperna hos skydden är viktade efter deras relevans mellan 1 och 10 där en högre poäng är ett bättre resultat. Vikt och mitt bedömda värde av skyddets egenskap har multiplicerats till en summa. Därefter har en totalsumma räknats ut för respektive skydd.

Tabell 4 Produktvalsmatris. Vikt och värde hos varje egenskap är multiplicerade med varandra för att få fram en summa och slutligen adderade till en totalpoäng för varje skydd.
Tutoprom Permaprotect Signshine
Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa
Skyddsverkan 10 5 50 4 40 4 40
Saneringslätthet 10 5 50 4 40 4 40
Hållbarhet 8 4 32 5 40 5 40
Ekonomi 7 5 35 4 28 2 14
Miljö 6 3 18 4 24 5 30
Hälsa 8 3 24 4 24 5 40
Färgbortstötning 6 5 30 1 6 4 24
Ytfinish efter
rengöring 8 5 40 3 32 3 24
Totalt 279 Totalt 226 Totalt 252

9 Slutsats och diskussion
Slutsatsen av detta arbete blir att Trion Tensids klotterskyddssystem går vinnande ur
denna utvärdering. Detta skydd ger en ointressant yta att klottra på i och med att färgen
inte fäster. Därmed hjälper skyddet enligt mig mot klotter redan innan omfattande
klottring påbörjats. Detta skydd är lätt att applicera och mycket lätt att sedan
sanera med de saneringsprodukter som hör till skyddet. Det är dessutom det enda
skydd som klarar av alla de olika klotterfärger som jag använt under mina tester utan
att lämna rester eller skuggor. Priset för Tutoprom är något högre än Permaprotect i
inköp men med tanke på att Tutoprom är mycket mer lättjobbat vid sanering och där
sparar in på arbetskostnad så är det mer ekonomiskt än Permaprotect. En nackdel
med Tutoprom är att det krävs relativt mycket skyddsutrustning, skyddslacken avger
starka ångor och är frätande men funktionen tycker jag uppväger detta speciellt när
användningen av skyddet bara sker en gång på varje fordon till skillnad mot
saneringsvätskan som används mer frekvent och som därför behöver vara mer
miljö/hälsovänlig. Det svagaste saneringsmedlet AGS 221 Tunn har fungerat på allt
klotter för mig och det är ju mindre miljö- eller hälsoskadligt, än om mer
koncentrerade produkter hade fordrats.
Signshine och Permaprotect hamnar på delad andra plats. Signshine skulle vara ett
bra val att använda om omlackering av fordon ska ske. Därigenom skulle det kanske
gå att spara pengar genom att det är två produkter i en. Arbetskostnaden per
kvadratmeter vid sanering av Signshine har dock blivit 68% dyrare än Tutoprom i
testerna.
Skyddet från Permaprotect har gett en mycket hård och blank yta som fungerat ungefär i klass med Signshine när det gäller att skydda från klotter. Det har dock en svaghet i att det inte stöter bort klotter på det sätt som Tutoprom och Signshine gör. Två av de sju företag jag från början hade kontakt med föll bort. Dessa var MPE international AB som föll bort pga. att rätt utrustning för sanering ej kunde användas(högtryck och 90 graders vatten) och Teknos AB som föll bort pga. leveranstid. Klotterskyddet från Teknos används idag av Green Cargo och det hade varit intressant att se hur det fungerar i jämförelse med de andra. Det var nu ej möjligt.

Sammanfattningsvis är Tutoprom i mitt tycke det bästa men tätt följt av Signshine och Permaprotect.

10 Referenslista
Internet:
Google, 2009, www.google.com 2009-08-16
Trion Tensid AB, 2009, www.trion.se 2009-06-02
Lj-Kem AB, 2009, www.lj-kem.se 2009-06-10
Pica Kemi AB, 2009 www.picakemi.se 2009-06-10
Euromaint AB, 2009, www.euromaint.se 2009-07-15
Silanex AB, 2009, www.silanex.se 2009-06-02
Flashbackforum, Graffiti och streetart, 2009,
https://www.flashback.info/forumdisplay.php?f=48 2009-06-10
Muntlig information
Alm Daniel, 2009, Euromaint AB (Muntlig inforation)
Lagnetoft Peter, 2009, Silanex AB (Muntlig information)
Sigfridsson Göran, 2009, Teknos AB (Muntlig information)
Stomilovic William, 2009, Trion Tensid AB (Muntlig information)
Taimoori Kash, 2009, Euromaint AB (Muntlig information)
Waldebäck Monica, 2009, Ämnesgranskare, Uppsala Universitet(Muntlig information)