BYGGNADSVÅRD; TRÄ/GIPS

Takcare (egentligen Takcare. cg) som jag startade  år 2002 är ett teknik- och agenturföretag med hållbar miljö- och metodutveckling . Vi har fyra egna miljöanpassade kemiska lösningar, ES, ES +, ES 1 och ES 2.  

 

Färgborttagning med; 

– med de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemilösningarna anpassade för olika  omständigheter och olika typer av färger på ytan.

        

 

 

   

 


 

 

 

 

 

 

 


Miljöanpassad färgborttagning, anpassning av yta inför nytt ytskydd.

 

Inne i Rikssalen Stockholms Slott;

 

 

 

I regeringens Rosenbad, Hörsalen

 

I Stockholms Stadshus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Här vill vi visa att du inte ska trycka in den statiskt laddade folien, utan låt folien själv statiskt smita åt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har över 40 års positiva erfarenheter av ytors underhåll

– förbehandla ytan på plats inför ommålning eller sänk ned föremålen i ett bad

– inget behov av andningsmask längre i bra ventilerade utrymmen

– orsakar ingen förändring av ytans pH-värde, inget behov av neutralisering av yta 

 

 

 

 

– miljöanpassat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De miljöanpassade färgborttagningsmedlen; 

 

ES och ES +    = inne och ute

ES 1 och ES 2 = ute

 

 


 

 

Du kan användarvänligt och miljöanpassat  själv  styra färgborttagningen !

 

 

Gör så här;

1. Kapsla in färgen och lös upp. 

2. Lager efter lager

3. Skjuva loss och avfallshantera.

 

med

 

– i  2 steg med ES, ES + och ES 1  

 

– i  1 steg med ES 2.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Man brukar ju säga att 80 % av tiden får läggas på rätt förbehandling och grundmålning. Rätt förbehandling av ytan före applicering av nytt ytskydd, är så viktigt att det utgör minst 70% av slutresultatet.

 

 

 Din personliga miljö är viktigast ! 

Ingen penetrering av ytor !

Inga farliga kemikalier eller farliga färgrester i dagvattenbrunnen eller naturen,  är målet !

Med ES-metoden är vi där ! Med ESS-metoden är vi nästan framme !

 

 

 

 

Färgborttagning inför ommålning! 

 

Nej, inga fler dödsfall p.g.a. fel hantering av gamla färger som orsakar blyförgiftning av personal ! 

Senast i Storstockholm var år 2015. Miljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.

– Skonsam färgborttagning med ES- och ESS-metoden

– Kapsla in, lös upp, skjuva och avfallshantera.

– Bästa personliga miljö vid ytunderhåll!

– Bästa hållbara utveckling!

– Bästa miljö!

 –  inget hälsofarligt damm eller ångor längre. 

– kapsla in den gamla färgen i våra användarvänliga,  icke frätande miljöanpassade medel.

– lös upp och skjuva loss, lager efter lager av organiskt material.

– avfallshantera.

 


   

När Du använder våra miljöanpassade färglösare/ färglyftare ES, ES +, ES 1 eller ES 2, binds konserveringsmedlet in i den trögflytande massan av medel och farlig färg. Skrapa sedan lätt med ergonomisk skrapa.

 • du skjuvar enkelt bort massan med ES- eller ESS-metoden.

 • spill suger du upp med Floatix.

 • massan skickar du till avfallshantering.

 • du har nu bästa förutsättning inför ommålning.

 • bästa personliga miljö.

 • betydligt längre livstid. 

Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

Christer Grenbäck, Takcare, info@takcare.se


 

  

 

 

 

 

 

Förbehandling inför ommålning      


 

Miljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.


 

Miljöanpassad ytbehandling av Trä, Gips, Puts, Metall

 


Hur anpassa ytan till nytt ytskydd ? 

 


 

Takcare  har  komplett  kemiskt utbud av produkter och metoder för effektiv, skonsam och anpassad

rengöring och färgborttagning inför applicering av nytt ytskydd 

 

  


 Bästa personliga miljö 

– kemisk inkapsling av farliga färger med ES- och ESS-metoden

– bästa hållbara utveckling 


  

 

 


 Ytvård – anpassa till bästa yta – bästa personliga miljö – bästa hållbara utveckling !

 

 


– skjuva  mekaniskt inne och ute  


– eller med vattenhögtryck max 60-350 bar 45-90*C  flatstråle

 


 – rensa  

 


 

   

 

   


 

– kapsla in med den trögflytande massan och lös upp blyvitt som finns i gammal färg


 

– kapsla in och lös upp konserveringsmedel i modernare färg


 

– skrapa lätt och avfallshantera.

 


– ta skonsamt bort gammalt organiskt material, lager efter lager, enkelt via mekanisk skrapning med anpassad skrapa.

 

 


 

 

 

 


 

– plasta in med statiskt laddad folie, inne och ute

 

      

 


 


Miljön

   

– alarmerande forskning ”Höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel finns i nästan all modern vattenburen målarfärg.”

En ny forskningsstudie på Karolinska Institutet, visar att de vattenburna färgerna innehåller höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel, som orsakar allergi och eksem hos målare och konsumenter.

Kapsla in  färg eller t.ex. lim med ES-metoden, kapsla in och undvik riskerna med allergiframkallande mtrl.

Ta hand om de kraftigt allergiframkallande konserveringsmedlen isothiazolinoner.

 • kapsla in färgen, innehållande t.ex. Kathon i den förtjockade och miljöanpassade färglösaren.

                               

   

Andra organiska material

 

– kapsla in gamla limmer på väggen eller golvet med den trögflytande ES – massan , lös upp, skrapa lätt och avfallshantera.

 

 


– miljöanpassa byggnadsvård på  t.ex. gips, puts, trä, betong.

 

 


– med miljöanpassade färglösare/ färglyftare anpassas yta för nytt ytskydd.

 

 

 

           


 – behandla ytan varsamt, skonsamt !

 

 


 – inte torrskrapa ytan, ev. giftigt damm som du andas in! 

– utan kapsla in!

 

– ingen upphettning av t.ex. fönsterkarmar som orsakar giftiga gaser inomhus  i t.ex. skolor med undertryck! 

 

 

– enligt uppgift förekom blyvitt i linoljefärger till ungefär 1986!

 


 


        

                                                              

 

– kapsla in – lös upp och skjuva bort skonsamt och ta hand om.  Spill sugs enkelt upp med absorbentet Floatix.

 


 

– ymnigt/ flödigt och jämntjockt

– ES, ES +, ES 1 och ES 2  är de användarvänliga miljöanpassade färglösarna

– skonsamt på yta och bäst för din hälsa och fastighet


– applicera-  kapsla in – lös upp


skjuva bort skonsamt och ta hand om- skölj av yta med vatten i svamp eller vattenslang. Eventuellt spill sugs upp av miljövänlig absorbent, Floatix, så det inte hamnar i dagvattnet. 

    

 

 


Hur miljöanpassar du ytan för nytt skydd ?

– ta bort organiskt material från yta

– inne och ute

vinter eller sommar

 

 


– du tar lager efter lager, du bestämmer hur mycket. Kanske lämna något lager av historiskt intresse.

 


 

– kapsla in – lös upp – skjuva bort skonsamt- skölj av och lämna till avfallshantering.


   

 

Miljöanpassad byggnadsvård på alla typer av yta, gips, puts, trä till metall,  

inne och ute, t.ex. 

  


upplösning av  hård gammal linoljefärg på k-märkta fastigheter i Gamla Stan vid fönsterrenovering!

 

 


 

på stukatur i tak och på fasad, slott, herrgård som kyrka.

 


 Vinter, inga problem, färgborttagningen fungerar parallellt med färgappliceringen.

 

 

 


Alltid till avfallshantering

Miljöanpassat och användarvänligt till avfallshantering!


– bästa hållbara utveckling

 

 


 

Underhåll av ytor har vi hållit på med sedan 1967. Sedan 1979  använder vi enbart varsamma kemiska produkter för dessa. 

Metodutveckling och egen agentur med egna produkter sedan 2002. 

Produkterna ovan tillverkas i Uppsala och är naturligtvis tillåtna av bland annat Kemikalieinspektionen. 

Att arbeta med en kemilösning är den ojämförligt billigaste och skonsammaste lösningen.


Bättre personlig miljö – Inkapsling av farliga färger med ES-och ESS-metoden – Hållbar utveckling BYGGNADSVÅRD,   KOMPLETT PROGRAM  FÖR  SKONSAM  OCH  EFFEKTIV  FÄRGBORTTAGNING 


 

 • För att säkerställa längsta livstid på det nya ytskyddet krävs något av de miljöanpassade färgborttagningsmedlen.  

 • V I L K E T  M E D E L ?                                  

   

 • ES  löser/lyfter inomhus och utomhus, skonsamt alla organiska mtrl , löser även alla linoljefärger, lager efter lager, inom- och utomhus.

 • ES 1 är färglyftaren för akryl-och alkydfärger.

 • ES + löser spillfärg, akryl- och alkydfärger. 

 • ES 2 löser utomhus akryl-, alkyd-, 2-komp.- och flera linoljefärger, extra förtjockad för att hänga kvar länge.

  Se mer nedan 

 

Anpassning av gammalt ytskydd till ren yta, ”De Fyra” inom industri och på fastighet med biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier. Skonsam upplösning av organiskt mtrl, lager efter lager, eller allt direkt. Applicera med högtrycksspruta/ färgspruta eller stöppla med långhårig roller. Åtg. från 0,20 l./kvm och lager. Kalkylera med 0,5.

   


 

 


 

FÖRBEHANDLING PÅ STÅENDE, BRANT YTA

ANVÄNDARINFORMATION  OM  2-stegs  ES-METODEN för ES, ES 1 och ES +.

 

               

Inomhus och utomhus;

Skonsam borttagning lager efter lager av alla organiska ytskydd, t.ex. ovanpå puts, stuckatur, trä

 

    =     

      

Säkrad miljö för dricksvattnet och för dig som målare.

Kemiskt skonsam, varsam färglösning och oerhört effektiv färgborttagning med anpassade verktyg, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll,  t.ex. bly, med vår förtjockade ES. Uppvärmning av ytan till 25 -40*C ( 60*C i behållare) för snabbare verkan, men långsam verkningstid från -5*C.

 1. Inomhus och utomhus på stående yta, t.ex. yttervägg; Välj 3M, Pre-Taped Masking Film, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller från Tesa Easy Cover Premium eller Universal, alt. Stokvis 55033 el. 270020 eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien längst upp inunder takfoten   Fäst upp plastfolie rullen med papperstejp under appliceringen.

 2. Applicera fästlager med högtryckspruta, eller långhårig roller, borste, pensel som spackelspade alt. elastisk plastspackelspade.  Applicera nedifrån och upp,  ett ”normalt” lager, 0,1 – 0,2 l/ kvm/lager.

 3. Vänta 10-60 minuter, applicera igen, nu flödigt, ett ymnigt arbetslager. Använd långhårig roller,  eller borste/pensel. Stöppla, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 – 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspaden för att jämna  ut (som med murarslev), förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. Totalt mycket flödigt 0,5 – 0,7 liter/kvm/lager och jämntjockt. Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Totalt behov brukar bli 0,25 – 0,75 liter/kvm/lager, beroende av vertikal eller horisontell yta, sugande eller icke sugande yta. Kalkylera med 0,5 liter/kvm och lager.Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt ! Låt den statiskt laddade folien fästa själv; Dra försiktigt ut, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste. låt den fästa statiskt mot ES produkten.  OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstid är klar.  Om stora blåsor, ta hål med nål. Fäst textiltejp tätt runt om plastfolien mot regn och vind.

 4. Skjuva av beläggningen med anpassat verktyg.  

 5. Efter verkningstid, om behov, pga. alltför tunt, ta loss folien försiktigt, och lägg rätt på marken, applicera igen ovanpå. Folien på igen.
  Nästa lager med färg, gör 1-4.

Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.  
Avled rester från dagvattenbrunn.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!             

           

Inkapslat

 

– bästa hållbara utveckling


            

                                

 Skyddsklädsel:

Åtsittande glasögon alt. visir, kemikaliehandskar och lämplig klädsel, se pkt 8 i säkerhetsdatabladet.

Miljön: Skydda känslig natur och dagvattenbrunnar. Lättpresenning som skydd för koncentrerad färglyftare på objekt, t.ex. som cyklar och bilar. Om problem, spola med vattenslang, verkning upphör.  Färgen insamlas i tjocka sopsäckar av papper och lyfts ned. Inga färgflagor på marken.

Stängda anpassade sopsäckar med gammal färg och hämtning till avfallsanläggning.
http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/

Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
Agera, inte reagera, fabrikspriser.

 

Christer Grenbäck  Ring mej vid minsta fundering 070 7880320 eller  info@takcare.se

    

-Inkapslat för hämtning till avfallshantering!

 

 Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten!


 

 

 

 

Miljöaspekter: www.alsglobal.se/

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970.  Ev. ska då www.arbetsmiljoforum.se/

läkarundersökning utföras varvid man kontrollerar halten bly (Pb) i blodet.

Destruktion eller farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar.  

Märkning:
Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.

 
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen i ES fvb. avfallshantering.

http://takcare.se/pdf/

IMG_20160123_214329

      Sopor300

LÅT TIDEN GÖRA JOBBET !