Algskydd långtid 10 år, Takcare

Se den rena och skyddade takytan/ fasaden till våren och många år framåt

7111 långtidsskydd  för tak och fasad.

Långtidsskydd med Tvättfunktion.

Prestationskemikalie vars resultat du inte ser förrän efter några månader.

Artikel nr: 7111

 

 

7111 är ett effektivt medel som både  skyddar och avlägsnar alger, mögel, svamp och annan påväxt. Biologiskt nedbrytbar. Skonsam mot de flesta material.

 

Användningsoråden

7111 används för att avlägsna, alger, mögel och svamp från de flesta ytor som tegel, betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.

 

7111 är säker att använda och ger ingen negativ påverkan på byggnadsmaterial.

 

7111 fungerar i koncentrerad version som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år,  beroende på underlag, väder, etc.  OBS! Skall ej användas på hårda, icke absorberande ytor. Vid osäkerhet, gör alltid ett prov. 7111 appliceras på torr yta. Vid nederbörd inom 24 timmar kan effekten försämras.

 

Arbetsinstruktioner för sanering och långtidsskydd på fasader

Applicera 7111  flödigt och teltäckande med låtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar påväxten. OBS ! Närliggande känsliga växter bör skyddas.

 

Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på tak

Vid liten påväxt av alger:

Applicera 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta.

Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar påväxten.


Vid stor påväxt av alger:

Skrapa bort eller använd anpassat vattenhögtryck för att avlägsna så mycket som möjligt av påväxten Låt ytan torka. Applicera 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar påväxten.

OBS! 7111 skall inte blandas med anjoniska tensider som t.ex. finns i handdiskmedel.

 

Dosering

7111 används som koncentrat eller späd 1:3 med vatten.

I koncentrat ger 7111 ett säkrare långtidsskydd på absorberande underlag.

 

Åtgång

Ca 0,2- 0,5 liter/ kvm.

 

Teknisk data

. Transparent vätska

. Levereras i 5 och 25 liters plastdunkar

. Specifik vikt 1,0 kg/ liter.

. pH ca 10,5

. Innehåller Alkydbensendimetylammoniumklorid, natriumhydroxid.

 

 

 

Förvaring

Förvarar frostfritt i slutet originalkärl.

 

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

 

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

 

Märkning: Fara

 

 

Orsakar allvarliga frätskador i hud och ögon.

 

Farligt gods enligt ADR

UN nr 1760, Frätande vätska, n.o..s

( Alkylbensendimethylammoniumchloride)

 

 

Tags:  ,